► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

 

Địa chỉ: Phường Yên Ninh

Điện thoại: 02163.866.691

Email: vanphongdkqsddat.tp@yenbai.gov.vn;

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Lê Phương Khanh

Giám đốc

2

Phạm Thị Thu Hiền 

Phó Giám đốc

3

Hà Thu Hằng

Phó Giám đốc