► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố

 

Địa chỉ: Phường Yên Ninh

Điện thoại: 0216.3.855.786

Email: banquanlyduan.tp@yenbai.gov.vn

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Cao Kim Thắng

Trưởng Ban

0216.3.852.786

2

Phạm Thanh Tùng

Phó Trưởng Ban

0216.3.855.786