► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

XÃ VĂN TIẾN

 

Địa chỉ: Thôn Bình Lục - Xã Văn Tiến;

Điện thoại: 0216.3.854.543; 

Email: ubndxavantien@yenbai.gov.vn; anvandaovt@gmail.com;

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH

 

 

      1. Ông Nguyễn Đình Ninh   - Bí thư Đảng ủy

 

      2. Ông Nguyễn Ngọc Tân    - Phó Bí thư Đảng ủy   

 

      3. Ông Nguyễn Hữu Thiêm  - Phó Bí thư Đảng ủy,

                                                     Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 

      4. Bà Đinh Thị Thu Hương   - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

 

      5. Ông Lê Sỹ Dần                 - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 

      6. Ông Vương Quốc Chấn   - Chủ tịch Mặt trận tổ quốc

      

      7. Ông Khổng Minh Tiến       - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

 

      8. Bà Bùi Thị Phượng           - Chủ tịch Hội Phụ nữ

 

      9. Ông Phùng Văn Lực         - Chủ tịch Hội Nông dân

 

    10. Ông Vương Văn Mạnh      - Bí thư Đoàn Thanh niên