► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

XÃ VĂN PHÚ

 

Địa chỉ: Thôn 4 - Xã Văn Phú;

Điện thoại: 0216.3.854.682;

Email: ubndxavanphu@yenbai.gov.vn; ubnd.xaxvanphu@gmail.com;

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH

 

 

      1. Ông Trần Mạnh Cường           - Bí thư Đảng ủy,

 

      2. Bà Nguyễn Thị Hoa                  - Phó Bí thư Đảng ủy  

 

      3. Ông Nguyễn Anh Quyền         - Phó Bí thư Đảng ủy,

                                                             Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 

      4. Bà Nguyễn Thị Thúy Phương   - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

 

      5. Ông Nguyễn Văn Thành           - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 

      6. Ông Nguyễn Khắc Hoàn           - Chủ tịch Mặt trận tổ quốc

      

      7. Ông Bùi Như Hải                       - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

 

      8. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh          - Chủ tịch Hội Phụ nữ

 

      9. Trần Thị Thu Hà                         - Chủ tịch Hội Nông dân

 

    10. Ông Nguyễn Kim Cương           - Bí thư Đoàn Thanh niên