► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

XÃ VĂN PHÚ

 

Địa chỉ: Thôn 4 - Xã Văn Phú;

Điện thoại: 0216.3.854.682;

Email: ubndxavanphu@yenbai.gov.vn; ubnd.xaxvanphu@gmail.com;

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH

 

 

      1. Ông Trần Mạnh Cường           - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

 

      2. Bà Nguyễn Thị Hoa                  - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã 

 

      3. Ông Nguyễn Anh Quyền         - Phó Bí thư Đảng ủy,

                                                             Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

 

     4. Bà Đinh Thị Thu Hương          - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

 

     5. Ông Nguyễn Văn Thành          - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

 

      6. Ông Lê Sỹ Dần                        - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

 

     7. Bà Nguyễn Thị Thúy Phương   - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã

  

     8. Ông Nguyễn Văn Hiếu              - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

      

     9. Ông Phùng Văn Lực                  - Chủ tịch Hội Nông dân xã

 

    10. Bà Bùi Thị Phượng                   - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

 

    11. Ông Nguyễn Xuân Việt             - Bí thư Đoàn Thanh niên xã