► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

XÃ TUY LỘC

 

Địa chỉ: Thôn Minh Long - Xã Tuy Lộc;

Điện thoại: 0216.3.866.295;

Email: ubndxatuyloc@yenbai.gov.vn; vanphongubndtuyloc@gmail.com;

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH

 

 

      1. Bà Trần Thị Hoa               - Bí thư Đảng ủy,

                                                     Chủ tịch Hội đồng nhân dân

 

      2. Ông Nguyễn Anh Tuấn     - Phó Bí thư Đảng ủy   

                                                     Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 

      3. Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

 

      4. Bà Hà Thị Tuyến               - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 

      5. Ông Nguyễn Đình Hiệp     - Chủ tịch Mặt trận tổ quốc

      

      6. Ông Trần Hồng Hải           - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

 

      7. Bà Hoàng Thị Hải Vân      - Chủ tịch Hội Phụ nữ

 

      8. Bà Nguyễn Thị Thúy Hà    - Chủ tịch Hội Nông dân

 

      9. Ông Nguyễn Hồng Phong - Bí thư Đoàn Thanh niên