► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

XÃ TÂN THỊNH

 

Địa chỉ: Thôn 3 Thanh Hùng – Xã Tân Thịnh;

Điện thoại: 0216.3.851.013;

Email: ubndxatanthinh@yenbai.gov.vn; ubndxatanthinhyb@gmail.com;

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ CHỦ CHỐT XÃ TÂN THỊNH

 

 

    1. Ông Nguyễn Trung Dũng - Bí thư Đảng ủy

                                                   Chủ tịch Hội đồng nhân dân   

 

    2. Ông Trần Văn Bái            - Phó Bí thư Đảng ủy,

                                                    

    3. Ông Lê Minh Hoàng        - Phó Bí thư Đảng ủy,

                                                   Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 

    4. Ông Lê Quang Tuấn        - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

                                                   Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh

 

    5. Ông Nguyễn Văn Huy      - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 

    6. Bà Trần Thị Thanh           - Chủ tịch Mặt trận tổ quốc

      

    7. Bà Lương Thị Bích Hợp   - Chủ tịch Hội Phụ nữ

 

    8. Ông Lê Xuân Cường        - Chủ tịch Hội Nông dân

 

    9. Bà Bùi Thị Hồng               - Bí thư Đoàn Thanh niên