► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

XÃ PHÚC LỘC

 

Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Phúc Lộc;

Điện thoại:  0216.3.811.093; 

Email: ubndxaphucloc.tp@yenbai.gov.vn;nguyenhunghai1966@gmail.com;

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH

 

 

       1. Ông Nguyễn Văn Giáp   - Bí thư Đảng ủy

                                                    Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 

      2. Ông Hoàng Cao Tuy        - Phó Bí thư Đảng ủy   

 

      3. Bà Mai Thị Thu Hương     - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

 

      4. Ông Nguyễn Huy Quảng  - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 

      5. Ông Trần Ngọc Giang       - Chủ tịch Mặt trận tổ quốc

      

      6. Ông Hà Đình Chính          - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

 

      7. Bà Lê Thị Thúy Liên          - Chủ tịch Hội Phụ nữ

 

      8. Ông Phùng Thế Mạnh       - Chủ tịch Hội Nông dân

 

      9. Ông Nguyễn Ngọc Khoa    - Bí thư Đoàn Thanh niên