► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

XÃ MINH BẢO

 

Địa chỉ: Thôn Thanh Niên – Xã Minh Bảo;

Điện thoại:  0216.3.853.043;

Email: ubndxaminhbao@yenbai.gov.vn;

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH

 

 

      1. Ông Bùi Đức Trung            - Bí thư Đảng ủy

                                                       Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

 

      2. Bà Phạm Thị Hồng Thắm   - Phó Bí thư Đảng ủy

 

      3. Ông Nguyễn Quốc Huy       - Phó Bí thư Đảng ủy

                                                       Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 

      4. Ông Nguyễn Xuân Vinh      - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

                                                        Chủ tịch Hội Nông dân

 

      5. Ông Nguyễn Anh Tuấn       - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 

      6. Ông Phạm Công Đoàn       - Chủ tịch Mặt trận tổ quốc

      

      7. Ông Bùi Văn Đốc                - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

 

      8. Bà Lê Thị Xuân                   - Chủ tịch Hội Phụ nữ

 

      9. Ông Nguyễn Trung Kiên     - Bí thư Đoàn Thanh niên

 

    10. Ông Nguyễn Văn Kiên        - Bí thư Đoàn Thanh niên