► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

XÃ GIỚI PHIÊN

 

Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Giới Phiên;

Điện thoại:  0216.6.278.518;

Email: ubndxagioiphien@yenbai.gov.vn; gioiphien@gmail.com;

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH

 

 

      1. Ông Vũ Kim Việt            - Bí thư Đảng ủy,

                                                    Chủ tịch Hội đồng nhân dân

 

      2. Ông Phạm Mạnh Hùng   - Phó Bí thư Đảng ủy  

 

      3. Ông Nguyễn Đức Luận   - Phó Bí thư Đảng ủy,

                                                   Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 

      4. Ông Phạm Thanh Xuân  - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

 

      5. Ông Bùi Xuân Tiến         - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

    

      6. Ông Vũ Mạnh Thắng      - Chủ tịch Mặt trận tổ quốc       

 

      7. Ông Kiều Doãn Tưởng   - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

 

      8. Bà Dương Thị Hương     - Chủ tịch Hội Phụ nữ

 

      9. Ông Phạm Mạnh Hải        - Chủ tịch Hội Nông dân    

 

    10. Ông Nguyễn Khắc Hiếu  - Bí thư Đoàn Thanh niên