► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

XÃ GIỚI PHIÊN

 

Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Giới Phiên;

Điện thoại:  0216.6.278.518;

Email: ubndxagioiphien@yenbai.gov.vn; gioiphien@gmail.com;

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH

 

 

      1. Ông Nguyễn Văn Giáp         - Bí thư Đảng ủy,

                                                         Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

 

      2. Ông Hoàng Cao Tuy             - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã 

 

      3. Ông Nguyễn Đức Luận         - Phó Bí thư Đảng ủy,

                                                         Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 

      4. Ông Bùi Xuân Tiến               - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

 

      5. Ông Nguyễn Huy Quảng     - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

    

      6. Ông Trần Ngọc Giang         - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã       

 

      7. Ông Hà Đình Chỉnh             - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

 

      8. Bà Dương Thị Hương         - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

 

      9. Ông Phùng Thế Mạnh         - Chủ tịch Hội Nông dân xã   

 

    10. Ông Nguyễn Ngọc Khoa      - Bí thư Đoàn Thanh niên xã