► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

XÃ ÂU LÂU

 

 

                                  Địa chỉ: Thôn Nước Mát - Xã Âu Lâu

                                  Điện thoại:  0216.3.711.232;

                                  Email: ubndxaaulau@yenbai.gov.vn;

                                                           vanphong.ubndaulau@gmail.com;

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH

 

 

      1. Ông Lê Toàn Thắng         - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân

 

      2. Ông Vũ Đình Chiến         - Phó Bí thư Đảng ủy  

 

      3. Ông Nguyễn Minh Hải     - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 

      4. Ông Bùi Ngọc Giang       - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

 

      5. Ông Trần Tất Thường     - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 

      6. Ông Bùi Ngọc Giang        - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

                                                     Bí thư Đoàn Thanh niên     

 

      7. Ông Hoàng Quốc Tuấn    - Chủ tịch Mặt trận tổ quốc

      

      8. Ông Đỗ Công Long          - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

 

      9. Bà Nguyễn Hồng Lân      - Chủ tịch Hội Phụ nữ

 

    10. Bà Tạ Thị Hoa                  - Chủ tịch Hội Nông dân