► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

PHƯỜNG YÊN THỊNH

 

Địa chỉ: Tổ 29 - Phường Yên Thịnh

Điện thoại:  0216.3.852.377;

Email: ubndphuongyenthinh@yenbai.gov.vn; phuongyenthinhyb@gmail.com;

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH

 

 

      1. Ông Nguyễn Quang Hoan   - Bí thư Đảng ủy

                                                         Chủ tịch Hội đồng nhân dân  

 

      2. Bà Phan Thị Dương             - Phó Bí thư Đảng ủy,

                                                          

      3. Ông Hoàng Trung Phi          - Phó Bí thư Đảng ủy,

                                                         Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 

      4. Ông Lê Ngọc Quỳnh             - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 

      5. Ông Nguyễn Văn Luyến       - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 

      6. Ông Hoàng Văn Hiếu            - Chủ tịch Mặt trận tổ quốc

      

      7. Ông Lại Văn Ngữ                  - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

 

      8. Bà Nguyễn Lan Ngọc            - Chủ tịch Hội Phụ nữ

 

      9. Ông Đỗ Hùng Đoàn               - Chủ tịch Hội Nông dân

 

    10. Bà Cao Thị Thắm                   - Bí thư Đoàn Thanh niên