► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

PHƯỜNG YÊN NINH

 

Địa chỉ: Tổ 21b - Phố Thống Nhất - Phường Yên Ninh;

Điện thoại:  0216.3.852.351;

Email: ubndphuongyenninh@yenbai.gov.vn; ubndphuongyenninh@gmail.com;

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH

 

 

      1. Ông Nguyễn Tất Thái                - Bí thư Đảng ủy

                                                               Chủ tịch Hội đồng nhân dân

 

      2. Bà Phùng Thị Thanh Vân          - Phó Bí thư Đảng ủy  

 

      3. Ông Nguyễn Văn Chiến             - Phó Bí thư Đảng ủy,

                                                               Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 

      4. Bà Đặng Thị Diệu Thúy              - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân,

                                                               Chủ tịch Hội Phụ nữ

 

      5. Ông Lương Xuân Quyết             - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 

      6. Bà Đào Thị Thanh Huyền           - Chủ tịch Mặt trận tổ quốc

      

      7. Ông Vũ Đức Xuyền                    - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

 

      8. Ông Nguyễn Xuân Hiệu             - Chủ tịch Hội Nông dân

 

      9. Bà Nguyễn Thị Thu Trang          - Bí thư Đoàn Thanh niên