► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

PHƯỜNG NGUYỄN THÁI HỌC

 

Địa chỉ: Tổ 40 - Phường Nguyễn Thái Học;

Điện thoại:  0216.3.866.850;

Email: ubndphuongnth@yenbai.gov.vnphunghuongubndnth@gmail.com;

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH

 

 

      1. Ông Phạm Quốc Sỹ         - Bí thư Đảng ủy

                                                     Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

 

      2. Ông Bùi Viết Quý              - Phó Bí thư Đảng ủy,

                                                       

      3. Bà Tạ Ngọc Hoa               - Phó Bí thư Đảng ủy,

                                                      Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 

      4. Ông Trần Văn Bẩy            - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

 

      5. Ông Lê Khánh Ngọc         - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 

      6. Ông Trần Hùng                 - Chủ tịch Mặt trận tổ quốc

      

      7. Ông Nguyễn Trọng Khải   - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

 

      8. Bà Nguyễn Thị Hoa          - Chủ tịch Hội Phụ nữ

 

      9. Bà Nguyễn Thị Thủy         - Chủ tịch Hội Nông dân

 

    10. Ông Vũ Đức Thuận           - Bí thư Đoàn Thanh niên