► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

PHƯỜNG NAM CƯỜNG

 

Địa chỉ: Tổ 6 - Phường Nam Cường; 

Điện thoại:  0216.3.866.925;

Email: ubndphuongnamcuong@yenbai.gov.vn; namcuong1916@gmail.com;

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ CHỦ CHỐT

 


  1. Ông Đỗ Anh Thơ               - Bí thư Đảng ủy

                                                   Chủ tịch Hội đồng nhân dân

 

  2. Ông Võ Thiện Cảm           - Phó Bí thư Đảng ủy

 

  3. Ông Đỗ Đình Quý              - Phó Bí thư Đảng ủy,

                                                   Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 

  4. Bà Đặng Thị Mai               - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

 

  5. Ông Vũ Công Bính            - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

  

  6. Bà Đoàn Thị Oanh             - Chủ tịch Mặt trận tổ quốc

 

  7. Bà Đinh Thị Thu Hảo         - Chủ tịch Hội Phụ nữ

 

  8. Ông Ngô Quốc Tá              - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

 

  9. Ông Vũ Kim Cương           - Chủ tịch Hội Nông dân

 

10. Bà Đặng Thị Hồng Duyên  - Bí thư Đoàn Thanh niên