► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

PHƯỜNG MINH TÂN

 

Địa chỉ: Tổ 28 - Phường Minh Tân;

Điện thoại:  0216.852.735;

Email: ubndphuongminhtan@yenbai.gov.vn; ubnd.minhtan@yahoo.com.vn;

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH

 

 

      1. Ông Nguyễn Hoàng Hà          - Bí thư Đảng ủy

                                                           Chủ tịch Hội đồng dân

 

      2. Bà Trần Thị Thanh Hải           - Phó Bí thư Đảng ủy

 

      3. Ông Nguyễn Trung Đức          - Phó Bí thư Đảng ủy,

                                                            Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 

      4. Ông Lê Đức Xuân                  - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

         

      5. Ông Phạm Văn Thắng           - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 

      6. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy      - Chủ tịch Mặt trận tổ quốc 

      

      7. Ông Vũ Duy Nguyện              - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

 

      8. Bà Nguyễn Thị Hương Thảo  - Chủ tịch Hội Phụ nữ

 

      9. Bà Phạm Thị Hồng Thắm        - Chủ tịch Hội Nông dân

 

    10. Bà Bùi Thị Minh Phương         - Bí thư Đoàn Thanh niên