► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

PHƯỜNG HỒNG HÀ

 

Địa chỉ: Tổ 40 - Phường Hồng Hà;

Điện thoại:  0216.3.862.025;

Email: ubndphuonghongha@yenbai.gov.vn; vanphonghongha1@gmail.com;

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH

 

 

      1. Ông Nguyễn Ngọc Oánh         - Bí thư Đảng ủy

                                                            Chủ tịch Hội đồng nhân dân

 

      2. Bà Mai Thị Hồng Vân              - Phó Bí thư Đảng ủy   

 

      3. Ông Phạm Ngọc Trang            - Phó Bí thư Đảng ủy,

                                                             Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 

      4. Ông Phạm Ngọc Quý              - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

 

      5. Bà Nguyễn Thùy Chinh           - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 

      6. Ông Nguyễn Quốc Vượng      - Chủ tịch Mặt trận tổ quốc

      

      7. Ông Đỗ Thanh Nhàn               - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

 

      8. Bà Trần Thị Nga                      - Chủ tịch Hội Phụ nữ

 

      9. Bà Đặng Thị Minh Huệ            - Chủ tịch Hội Nông dân

 

    10. Bà Vũ Thị Thoa                       - Bí thư Đoàn Thanh niên