► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

PHƯỜNG ĐỒNG TÂM

 

Địa chỉ: Đường Đinh Tiên Hoàng phường Đồng Tâm;

Điện thoại:  0216.3.852.176;

Email: ubndphuongdongtam@yenbai.gov.vn; vp.dongtam@gmail.com;

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH 

 

 

   1. Ông Nguyễn Đình Hưng      - Bí thư Đảng ủy,

 

   2. Bà Hoàng Thị Thanh Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy

                                                    Chủ tịch Hội đồng nhân dân

 

   3. Ông Đào Trọng Vương      - Phó Bí thư Đảng ủy,

                                                     Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 

   4. Ông Lê Trung Hiếu              - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 

   5. Ông Lương Xuân Quỳnh     - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

                                                      Chủ tịch Hội Nông dân   

 

   6. Bà Nguyễn Thị Kim Lý         - Chủ tịch Mặt trận tổ quốc

      

   7. Bà Phạm Thị Tuyết              - Chủ tịch Hội Phụ nữ

 

   8. Ông Trần Văn Nhỡ              - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

 

   9. Ông Nguyễn Quốc Hùng     - Bí thư Đoàn Thanh niên