► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

THANH TRA THÀNH PHỐ

 

Điện thoại: 029.3.851.112;

Email: thanhtra.tp@yenbai.gov.vn;

     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong vi phạm quản lý Nhà nước của Uỷ ban nhân dân thành phố; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của Pháp luật.

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phạm Thế Hòa

Chánh Thanh tra

029.3.851.112

2

Phạm Thị Hồng Nhiễu

Phó Chánh Thanh tra

029.3.851.112

3

Lê Minh Hoàng

Phó Chánh Thanh tra 029.3.851.112