► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

PHÒNG NỘI VỤ

 

Điện thoại: 0216.3.863.321;

Email: phongnoivu.tp@yenbai.gov.vn;

     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước các lĩnh vực: Tổ chức; Biên chế các cơ quan hành chính; sự nghiệp Nhà nước; Cải cách hành chính; Chính quyền địa phương; Địa giới hành chính; Cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Hội, tổ chức phi chính phủ; Văn thư, lưu trữ Nhà nước; Tôn giáo; Thi đua – khen thưởng.

     Thông tin lãnh đạo phòng:

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

 Nguyễn Thị Hồng Dương

Trưởng phòng

0216.3.863.321

2

 Phạm Xuân Phúc

Phó Trưởng phòng

0216.3.863.321

3

 Phan Thế Ngọc

Phó Trưởng phòng

0216.3.863.321

4

 Phạm Thị Hà

Phó Trưởng phòng

0216.3.863.321