► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

PHÒNG KINH TẾ

 

Điện thoại: 0216.3.853.002;

Email: phongkinhte.tp@yenbai.gov.vn.

     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp; thương mại.

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phùng Tiến Thanh

Trưởng phòng

0216.3.863.411

2

Nguyễn Văn Minh

Phó Trưởng phòng

0216.3.853.002

3

Trần Thị Nguyệt

Phó Trưởng phòng

0216.3.853.002