► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Xã Giới Phiên ra mắt Bộ phận Phục vụ hành chính công

Ngày xuất bản: 01/04/2019 7:57:00 CH

 Sáng 01/4/2019, tại Nhà văn hóa xã, UBND xã Giới Phiên ra mắt Bộ phận Phục vụ Hành chính công. Tới dự buổi ra mắt có ông:  Nguyễn Minh Toàn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; ông Hoàng Quốc Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng lãnh đạo, Bộ phận Phục vụ hành chính công và toàn thể cán bộ xã Giới Phiên.

 

Toàn cảnh buổi ra mắt Bộ phận Hành chính công xã Giới Phiên

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Luận - Chủ tịch UBND xã đã công bố các quyết định: Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Bộ phận phục vụ hành chính công và Quyết định phê duyệt danh sác nhân sự làm việc tại bộ phận phục vụ hành chính công xã và chúc Bộ phận hành chính công xã hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ bà con nhân dân và các tổ chức, các nhân đến giao dịch tại xã nhà.

 

Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư - Nguyễn Minh Toàn tặng hoa lãnh đạo và Bộ phận Hành chính công xã

Phát biểu tại buổi ra mắt Bộ phận Phục vụ hành chính công xã Giới Phiên, ông Nguyễn Minh Toàn - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chúc Bộ phận hành chính công xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mong muốn Bộ phận sau khi ra mắt và đi vào hoạt động sẽ giúp cho nhân dân xã Giới Phiên và các tổ chức, cá nhân đến giao dịch được đón tiếp, hướng dẫn chu đáo, chuyên nghiệp … và được tạo điều kiện tốt nhất nhằm tiến tới thực hiện hiệu quả về cải cách thủ tục cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới hiện nay.

 

Các đồng chí đại biểu và lãnh đạo, nhân viên xã tại buổi ra mắt Bộ phận hành chính công

Tin, ảnh: Đào Hạnh