► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tuyên dương các mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác

Ngày xuất bản: 18/05/2020 5:33:00 CH

 Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chi, đảng bộ trên địa bàn thành phố Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị biểu dương các mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020.

 

Phường Minh Tân trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu làm theo Bác

Triển khai xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020, các chi, đảng bộ trên địa bàn thành phố Yên Bái đã tập trung triển khai và quán triệt nghiêm túc sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng việc cho 100% các đồng chí ủy viên BCH, chi ủy viên các chi bộ, cán bộ, công chức, viên chức, hệ thống Ủy ban MTTQ và các đoàn thể đã xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện hàng năm. Gắn việc quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa  XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng với việc học tập và làm theo vào trong nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị. Và qua phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm lan tỏa và nhân rộng các mô hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Việc xây dựng, hoàn thiện, ban hành thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, ký cam kết thực hiện chuẩn mực đạo đức ở cơ quan, đơn vị được tập trung triển khai hiệu quả.

Điển hình là Đảng bộ phường Minh Tân đã tập trung triển khai và quán triệt nghiêm túc  sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng việc cho 100% các đồng chí ủy viên BCH, chi ủy viên các chi bộ, cán bộ, công chức, viên chức, MTTQ và trưởng các đoàn thể đã xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện hàng năm. Gắn việc quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa  XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng với việc học tập và làm theo vào trong nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị. Và qua phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm lan tỏa và nhân rộng các mô hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Việc xây dựng, hoàn thiện, ban hành thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, ký cam kết thực hiện chuẩn mực đạo đức ở cơ quan, đơn vị được tập trung triển khai hiệu quả. Trong 4 năm triển khai và xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác giai đoạn 2016-2020, phường Minh Tân đã xây dựng được 19 mô hình và 13 điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời xây dựng và nhân rộng 27 mô hình dân vận khéo, trong đó có 17 mô hình từ năm 2019 trở về trước và 10 mô hình đăng ký mới trong năm 2020. Các mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mô hình dân vận khéo, giai đoạn 2016-2020 đã phát huy hiệu quả, góp phần động viên và khơi dậy tiềm năng, sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp Nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Những việc mới, việc khó, những vấn đề bức xúc đã được giải quyết kịp thời tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

 

Phường Minh Tân tuyên dương các cá nhân tiêu biểu làm theo Bác

Thời gian tới, Đảng ủy phường Minh Tân tiếp tục đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, nhằm tiếp tục nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, liên tục.  Đồng thời tiếp tục nhân rộng mô hình dân vận khéo trên các mặt của đời sống xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, động viên nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Nhân dịp này, Đảng ủy phường Minh Tân đã khen thưởng cho 13 tập thể và 18 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mô hình dân vận khéo, giai đoạn 2016-2020.

Đối với Đảng bộ xã Minh Bảo, hằng năm căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của các cấp về việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ xã Minh Bảo đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai quán triệt sâu rộng đến cán bộ đảng viên và nhân dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với các chi bộ trực thuộc, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “ Trên trước, dưới sau”, “trong trước ngoài sau”, “ học đi đôi với làm theo”. Nêu cao tính gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đồng thời lấy kết quả học tập, làm theo Bác là một trong tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ công chức, viên chức hằng năm. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị. Gắn với ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào sinh hoạt thường xuyên, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, cơ quan, đoàn thể. Đảng ủy xã Minh Bảo đã xây dựng thực hiện các nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã có những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong cán bộ đảng viên và nhân dân, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Mỗi cán bộ, đảng viên thể hiện rõ hơn ý thức tự giác, giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cá nhân theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là tu dưỡng, rèn luyện đức tính cần, kiệm, liên chính, chí công, vô tư của Bác. Trong 4 năm, Đảng bộ xã đã khen thưởng cho 5 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Đề nghị tỉnh, thành phố khen thưởng cho 1 tập thể và 2 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

 

Đảng bộ xã Minh Bảo khen thưởng những tập thể xuất sắc thực hiện Chị thị số 05 của Bộ chính trị

Giai đoạn 2019-2020, Đảng bộ thành phố xây dựng 225 mô hình tập thể và 157 gương cá nhân điển hình tiên tiến; trong đó, cấp tỉnh có 23 mô hình tập thể, 8 điển hình cá nhân; cấp thành phố xây dựng 48 mô hình tập thể, 51 điển hình cá nhân; cấp cơ sở có 154 mô hình tập thể, 98 điển hình cá nhân. Tỷ lệ tập thể, cá nhân thực hiện tốt nội dung đăng ký đạt 35%, đạt khá là 40%, trung bình 15%. Thời gian tới, thành phố Yên Bái tiếp tục đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, nhằm tiếp tục nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, liên tục.  Đồng thời tiếp tục nhân rộng mô hình dân vận khéo trên các mặt của đời sống xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, động viên nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

                                    

Lê Hương - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)