► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Triển khai công tác Quân sự - Quốc phòng và Giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2019

Ngày xuất bản: 28/01/2019 2:00:00 CH

 Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự - quốc phòng (QS-QP), giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tới dự có đồng chí Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường Trực thành ủy; Đồng chí Trần Xuân Thủy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

 

Toàn cảnh hội nghị

Trong năm 2018 vừa qua, thành phố Yên Bái đã triển khai toàn diện nhiệm vụ QS-QP và giáo dục QP-AN và đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị. Tập trung lãnh chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT; làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác QS-QP. Tổ chức diễn tập Ứng phó lụt bão, TKCN thành phố, 3 cơ sở và diễn tập chiến đấu phòng thủ đều đạt loại giỏi. Phối hợp mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4 và cử cán bộ đối tượng 2 và 3 đi bồi dưỡng theo kế hoạch. Chỉ đạo khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. Tổ chức huấn luyện DQTV đảm bảo 100% kế hoạch với  quân số tham gia đạt gần 99%, tỷ lệ khá, giỏi đạt gần 91%; huấn luyện cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân số đạt 98,5% và đạt loại khá. Thực có hiệu quả các khâu đột phá; xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện. Chỉ đạo LLVT thành phố tích cực tham gia phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.  Đối với công tác giáo dục QP- AN, Hội đồng giáo dục QP- AN đã triển khai tới 100% cơ sở xã, phường, đơn vị thực hiện đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ và hiệu quả. Qua đó đã có 337 người thuộc các đối tượng được bồi dưỡng kiến thức QP-AN, đạt kế hoạch đề ra. Phối hợp chỉ đạo giáo dục QP- AN cho trên 5.500 học sinh, sinh viên của 11 trường THPT, THCN, Cao đẳng trên địa bàn; Công tác giáo dục QP-AN toàn dân được đẩy mạnh.

 

Đồng chí Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2018

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị xã, phường trên địa bàn đã tập trung thảo luận làm rõ một số vấn đề còn tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ QS-QP, giáo dục QP-AN năm qua. Đồng thời, thống nhất phương hướng, biện pháp triển khai nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục QP-AN toàn dân và bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng đạt 100% kế hoạch. Quân số tham gia huấn luyện DQTV và DBDV đạt từ 95% trở lên. Thực hiện diễn tập KVPT thành phố; tổ chức diễn tập ƯPLB&TKCN cho 1 cơ sở, diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 3 cơ sở; tham gia xây dựng cơ sở chính trị VMTD tại 1 cơ sở. Phấn đấu tỷ lệ đảng viên trogn lực lưọng DQTV đạt 30%, trong lực lượng DBDV đạt 17%...

 

Đồng chí Trần Xuân Thủy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018

Nhân dịp này, thành phố Yên Bái đã khen thưởng cho 13 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác QS-QP và trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục QP-AN năm 2018.

 

Tin, ảnh: Minh Chínn - Đức Minh