► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tổ chức ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày xuất bản: 01/04/2019 8:10:00 CH

 Sáng ngày 01/4/2019, tại UBND phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tới dự lễ ra quân có đồng chí Hoàng Quốc Cường, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố; ông Bùi Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, thành viên BCĐ tỉnh; các đồng chí thành viên BCĐ, văn phòng ban chỉ đạo cuộc tổng điều tra thành phố; lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền phường Đồng Tâm; các điều tra viên thống kê, tổ trưởng của Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 phường Đồng Tâm.

 

Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là lần thứ 5 diễn ra trong phạm vi cả nước, nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở.Đây là lần đầu tiên trong một cuộc Tổng điều tra do ngành Thống kê tiến hành được ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả Tổng điều tra, trong đó sử dụng thiết bị di động để thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra.

Thông tin của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thu thập từ hai loại phiếu điều tra gồm: phiếu điều tra toàn bộ và phiếu điều tra mẫu. Trên địa bàn thành phố có 242 địa bàn điều tra, trong đó có 12 địa bàn đặc thù với khoảng gần 31 nghìn hộ. Trong tổng số hộ được điều tra có 3.210 hộ sẽ được điều tra mẫu nhằm thu thập thêm thông tin về tình hình sức khỏe, tình trạng hôn nhân, việc làm, lịch sử sinh đẻ của phụ nữ, người chết và điều kiện sống của hộ gia đình. Nhằm phục vụ việc đánh giá tình thình thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa XIX nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, Ban chỉ đạo thành phố thiết kế biểu mẫu tổng hợp nhanh một số chỉ tiêu về giới tính, dân tộc, tôn giáo, trình độ chuyên môn kỹ thuật, môi trường sống và thiết bị sinh hoạt của hộ gia đình. Thời gian tiến hành cuộc Tổng điều tra từ ngày 1/4 - 25/4/2019. Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi vậy việc điều tra thu thập thông tin cần phải đầy đủ, chính xác, kịp thời.

 

Điều tra viên lấy thông tin trực tiếp tại hộ ở phường Đồng Tâm

Theo đó, để triển khai công tác thu thập thông tin một cách hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra, Ban chỉ đạo cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Yên Bái đã đề nghị Ban chỉ đạo, điều tra viên, tổ trưởng các xã, phường nghiêm túc tuân thủ đúng phương án Tổng điều tra đã quy định, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo cuộc Tổng điều tra hoàn thành theo đúng kế hoạch đã đề ra.

 

Tin, ảnh: Việt Hà - Vũ Hà