► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thường trực HĐND thành phố Yên Bái tổ chức giám sát 6 đơn vị trường học

Ngày xuất bản: 09/11/2017 7:44:00 CH

 Vừa qua, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức 6 cuộc giám sát về việc triển khai công tác tuyển sinh, việc vận động đóng góp, quản lý, sử dụng kinh phí xã hội hóa năm học 2017-2018, công tác dạy thêm học thêm tại phòng chuyên môn và đơn vị trường học trên địa bàn.

 

Giám sát tại trường học và THCS Âu Lâu

Theo đó, đoàn giám sát tại phòng Giáo dục và đào tạo thành phố, các trường mầm non Bông Sen, THCS Quang Trung, tiểu học và THCS Phúc Lộc; tiểu học Nguyễn Thái Học, tiểu học và THCS Âu Lâu. Tại các buổi giám sát, Ban Giám hiệu các nhà trường đã báo cáo về triển khai công tác tuyển sinh, việc vận động đóng góp, quản lý, sử dụng kinh phí xã hội hóa năm học 2017-2018.Theo báo cáo về cơ bản các nhà trường đã đã triển khai và thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh của cấp trên, thành lập hội đồng tuyển sinh và phổ biến kế hoạch tuyển sinh, phân tuyến tuyển sinh của phòng Giáo dục và đào tạo thành phố. Tuyển sinh số lượng đảm bảo theo đúng chỉ tiêu được giao. Đối với công tác vận động đóng góp, quản lý, sử dụng kinh phí xã hội hóa giáo dục năm học 2017-2018, các nhà trường đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình theo các văn bản, thông tư hướng dẫn của các cấp, các ngành về tiến hành công tác vận động đóng góp, quản lý, sử dụng thu, chi ngoài ngân sách. Việc quản lý dạy thêm, học thêm cũng đã được triển khai theo các văn bản hướng dẫn và tổ chức cho các giáo viên ký cam kết thực hiện.

Kết thúc các buổi giám sát, đoàn giám sát của HĐND thành phố đã ghi nhận sự cố gắng của đội ngũ cán bộ phòng Giáo dục và đào tạo thành phố cũng như của giáo viên và nhân viên các nhà trường. Đồng thời tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của Ban Giám hiệu nhà trường để trình các cấp có thẩm quyền. Đồng thời đề nghị các nhà trường tiếp tục tăng cường thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình học sinh; thực hiện các khoản thu theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; nghiêm túc thực hiện các quy định về công tác dạy thêm, học thêm.

 

                   Tin, ảnh: Việt Hà - Đức Minh