► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Phiên họp UBND thành phố Yên Bái thường kỳ tháng 9 năm 2017

Ngày xuất bản: 07/09/2017 8:09:00 SA

    Chiều ngày 06/9/2017, UBND thành phố đã họp phiên thường kỳ, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch nhà nước tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2017. Đồng chí Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp.

 

Quang cảnh hội nghị

   Trong tháng 8/2017, thành phố tiếp tục triển khai các đề án, dự án của tỉnh và thành phố về sản xuất nông, lâm nghiệp, phê duyệt 77 dự án chăn nuôi, trồng trọt. Chỉ đạo tổ chức gieo cấy lại diện tích lúa bị ảnh hưởng do mưa bão gây ra. Đôn đốc nhân dân tập trung sản xuất, đảm bảo khung lịch thời vụ. Thực hiện tốt công tác phòng chống sốt xuất huyết, tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y trên địa bàn. Hoàn thiện dự thảo phương án sản xuất miến đao tập trung tại Ngòi Đong, thôn 6 xã Giới Phiên. Khảo sát, đề xuất các nội dung cần thiết phải sửa chữa, bảo dưỡng tại cụm công nghiệp Đầm Hồng. Thu ngân sách trong tháng đạt trên 22,7 tỷ đồng, bằng 76% kế hoạch tháng. Công tác xây dựng cơ bản, quản lý đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Sự nghiệp văn hóa xã hội được quan tâm đúng mức, an ninh quốc phòng được giữ vững, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đi sâu vào các vấn đề như: Các dự án chăn nuôi tiến độ giải ngân còn chậm, 5/5 xã được bổ xung đưa vào lộ trình xây dựng nông thôn mới, chưa hoàn thành các tiêu chí đã đăng ký năm 2017, nhất là tiêu chí về môi trường. Công tác thu tiền giao đất còn gặp nhiều khó khăn....

   Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Xuân Thủy, chủ tịch UBND thành phố đã yêu cầu các phòng, ban chức năng, thống kê, rà soát cụ thể tình hình phát triển KTXH trên địa bàn, tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2018, trên cơ sở dự ước thực hiện kế hoạch năm 2017. Nắm bắt kịp thời các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã, rà soát những vướng mắc để có những định hướng chỉ đạo cụ thể. Rà soát, phân loại thực trạng các doanh nghiệp, tháo gỡ những khó khăn thuộc thẩm quyền của UBND thành phố. Khảo sát thực địa, để có phương án chuyển khu công nghiệp Đầm Hồng. Thực hiện tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin, xắp xếp kiện toàn bộ máy biên chế của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tăng cường công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao.

 

   Tin, ảnh: Thu Hồng - Thanh Nghị