► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Phát huy hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo”

Ngày xuất bản: 19/10/2020 8:13:00 SA

 Nhiều năm qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền ở thành phố Yên Bái quan tâm triển khai thực hiện. Các mô hình “Dân vận khéo” được thành lập, tạo sức lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Các mô hình “Dân vận khéo”đã  phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

 

Phường Yên Ninh huy động sức dân tham gia trồng tuyến đường hoa tại Tổ dân phố số 12

Trong những năm qua công tác dân vận ở Đảng bộ phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái có nhiều đổi mới sát với tình hình cơ sở, đã tăng cường sự gắn bó giữa đảng với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được nhân rộng phát huy tích cực trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Bà Phùng Thị Thanh Vân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Yên Ninh, cho biết: Đảng ủy phường Yên Ninh tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện các mô hình “Dân vận khéo”. Đến nay trên địa bàn phường đã xây dựng được 27 mô hình “Dân vận khéo” hoạt động hiệu quả trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh trật tự, văn hóa văn minh đô thị, giải phóng mặt bằng…Từ đó mang lại cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp làm cho đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày càng nâng cao cũng như góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đối với Đoàn phường Nam Cường thì công tác dân vận luôn là khâu then chốt trong triển khai thực hiện các phong trào hoạt động công tác Đoàn tại cơ sở. Một trong những nội dung trong thực hiện mô hình “Dân vận khéo” của Đoàn phường là vận động đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế với mô hình tổ hợp tác “chăn nuôi gà thương phẩm” tại tổ dân phố Đồng Phú. Theo đó, Đoàn phường đã vận động thành lập tổ hợp tác với 3 thành viên do anh Võ Quốc Việt làm tổ trưởng. Mới đầu các thành viên đã góp 300 triệu đồng làm vốn xây dựng chuồng trại, mua con giống. Đến nay số vốn của tổ hợp tác tăng lên 500 triệu đồng. Trung bình mỗi năm mô hình nuôi từ 2-3 lứa gà, quy mô 5 nghìn con/lứa, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho các thành viên. Cùng với thành lập tổ hợp tác, Đoàn phường Nam Cường còn vận động đoàn viên thanh niên chung tay vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, xây dựng đô thị văn minh. Điển hình như thực hiện công trình thắp sáng đường quê với chiều dài 1,2 km ở tổ dân phố Đồng Phú trị giá 20 triệu đồng, vận động xã hội hóa giúp đỡ hộ nghèo, hộ chính sách… Chị Đặng Thị Hồng Duyên-Bí thư Đoàn phường Nam Cường cho hay: Đoàn phường đã vận động đoàn viên thanh  niên tham gia phát triển kinh tế cũng như các hoạt động khác tại địa phương. Trong đó việc thành lập tổ hợp tác chăn nuôi gà thương phẩm đã mang lại hiệu quả kinh tế cho các thành viên. Năm 2020, các thành viên sẽ tách riêng ra sau đó kết nạp thêm đoàn viên thanh niên chưa có việc làm ổn định cùng tham gia để phát triển kinh tế. Từ mô hình “Dân vận khéo” đã tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

 

Bí thư Đoàn phường Nam Cường đang trao đổi với các thành viên của Tổ hợp tác chăn nuôi gà thương phẩm.

Trong những năm qua, công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố được quan tâm triển khai toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.Thành ủy đã chỉ đạo Ban Dân vận hướng dẫn các đơn vị xây dựng, triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo".  Trong đó tập trung vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phát triển kinh tế, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã… Thông qua các cuộc vận động như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", chương trình giảm nghèo bền vững... Trong 5 năm trở lại đây, thành phố Yên Bái đã xây dựng được 605 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các mô hình hoạt động hiệu quả, khơi dậy và phát huy quyền làm chủ của nhân dân góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng nhân dân, thông qua các mô hình "Dân vận khéo" đã làm cho mỗi cán bộ, đảng viên gần dân, hiểu dân và biết tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Nhiều mô hình đã trở thành chỗ dựa của Nhân dân vì đã phát huy được tiếng nói cũng như quyền lợi của quần chúng Nhân dân tham gia vào việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Ông Đỗ Minh Huấn, Ủy viên BTV- Trưởng ban dân vận Thành ủy Chủ tịch UBMTTQ thành phố khẳng định: Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới Ban dân vận Thành ủy sẽ quan tâm, nâng cao vai trò trách nhiệm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong hiện thực hóa phong trào thi đua dân vận khéo; phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể trong cổ vũ, động viên, định hướng, hướng dẫn Nhân dân thực hiện các mô hình, công trình phần việc cụ thể hiện thực hóa phong trào thi đua dân vận khéo gắn với việc mới, việc khó và việc bức xúc tại cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo phong trào ngày thứ 7 cùng dân gắn trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được phân công sinh hoạt tại các chi bộ ở các xã, phường trên địa bàn gắn với việc đo lường bằng công trình, phần việc cụ thể.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, hiện các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể thành phố đang tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm duy trì và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” để công tác dân vận thực sự tạo sức lan tỏa và đi vào cuộc sống.

 

Việt Hà - Vũ Hà (Trung tâm TT-VH thành phố)