► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Kiểm tra tiến độ thực hiện chỉ tiêu giao theo Kế hoạch 132-KH/TU của Thành ủy tại phường Yên Ninh

Ngày xuất bản: 11/09/2019 9:31:00 SA

 Sáng ngày 10/9/2019, Đoàn công tác của thành phố do đồng chí Đỗ Đức Minh, phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố dẫn đầu đã đến làm việc và kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng theo kế hoạch 132-KH/TU của Thành ủy, tại phường Yên Ninh. Cùng đi có lãnh đạo phòng Kinh tế, phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố, phòng quản lý Đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố.

 

Đồng chí Đỗ Đức Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, kiểm tra tiến độ thực hiện các chỉ tiêu theo Kế hoạch 132-KH/TU  của Thành ủy tại phường Yên Ninh

Tại buổi làm việc đoàn công tác đã được nghe lãnh đạo phường Yên Ninh báo cáo nhanh kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong 8 tháng đầu năm 2019. Theo đó, về cơ bản các chỉ tiêu được giao theo kế hoạch 132 của Thành ủy Yên Bái đều đạt và vượt tiến độ kế hoạch đề ra.  Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 56%, sản lượng chè búp tươi đạt 80%KH, tổng đàn gia súc trên 1 nghìn con đạt 84%KH năm, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt 64% KH năm.Thành lập mới 10 doanh nghiệp, 9 tổ hợp tác đạt 112,5%KH. Thu Ngân sách đạt gần 12 tỷ đồng bằng trên 67% KH. Các chỉ tiêu phát triển văn hóa xã hội, y tế giáo dục tiếp tục được quan tâm chỉ đạo kịp thời. Trong đó, với chỉ tiêu giao giảm 8 hộ nghèo trong năm 2019, đến nay qua rà soát có 3 hộ đã đủ điều kiện thoát nghèo đạt 37,5%, còn 4 hộ dự kiến thoát nghèo vào cuối năm 2019. Trong 8 tháng phường Yên Ninh đã giải quyết việc làm và ổn định việc làm cho 162 lao động đạt 71% KH năm, chuyển dịch lao động sang phi nông nghiệp đạt 75%KH. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 94,6%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 5,6%. An ninh tật tự tiếp tục được tăng cường và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng trên cả 4 mặt tổ chức, chính trị, tư tưởng và đạo đức, đã kết nạp 6/7 đảng vên mới.

Trên cơ sở nghe báo cáo và trực tiếp đi kiểm tra một số mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu và hộ dự kiến thoát nghèo trong năm 2019 trên địa bàn phường Yên Ninh. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Minh, Phó Bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND thành phố đã biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền phường Yên Ninh trong công tác lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch 132 của Thành ủy. Đồng thời đồng chí phát biểu chỉ đạo phường Yên Ninh cần tập trung đưa ra các giải pháp thực hiện tốt công tác thu ngân sách, thành lập doanh nghiệp, công tác quản lý đô thị và giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Đặc biệt quan tâm đưa ra các giải pháp quyết liệt có bài bản và có tính bền vững đối với các chỉ tiêu về an sinh xã hội, giúp đỡ hỗ trợ hộ nghèo,thoát nghèo bền vững, người lao động có việc làm ổn định. Tiếp tục quan tâm động viên kịp thời và làm tốt công tác tham mưu cho thành phố có chính sách triển khai kịp thời để khuyến khích các hộ dân có mô hình phát triển kinh tế hiệu quả đầu tư mở rộng quy mô sản xuất. Trên cơ sở tiềm năng thế mạnh của địa phương, cấp ủy, chính quyền phường cần tiếp tục quan tâm khuyến khích động viên nhân dân phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển. Phường Yên Ninh cần đưa ra các giải pháp quyết liệt hơn để giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị. Tổ chức tốt công tác tiếp công dân và giải quyết kiến nghị, đề xuất của nhân dân, không để tồn đọng kéo dài. Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí yêu cầu phường cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, nâng cao tính tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong đảng. Chuẩn bị tốt các điều kiện đặc biệt là văn kiện, nhân sự, cơ sở vật chất để tổ chức tốt Đại hội điểm Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020- 2025. Quyết tâm bằng mọi giải pháp để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đã được giao trong năm 2019.

 

Lê Hương - Đức Minh (Trung tâm TT&VH thành phố)