► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QP- AN cho đối tượng 4 đợt I năm 2018

Ngày xuất bản: 12/06/2018 4:35:00 CH

    Sáng ngày 12/6/2018, tại Hội trường khối Dân vận, Hội đồng Giáo dục QP-AN thành phố đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4, đợt I năm 2018. Tới dự và chỉ đạo lễ khai mạc có đồng chí Hoàng Quốc Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố; các thành viên Hội đồng giáo dục QP-AN thành phố; các đồng chí trong khung chỉ đạo lớp học.

 

Toàn cảnh lễ khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đợt I năm 2018

   Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN lần này có trên 100 học viên là các cán bộ, đảng viên, công chức thuộc đối tượng 4 đến từ 19 cơ quan, đơn vị, trường học, các sở, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn. Trong đó, có trên 90 học viên đến từ 15 doanh nghiệp, sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh; 10 học viên đến từ 4 xã, phường Giới Phiên, Minh Bảo, Văn Tiến, Yên Ninh. Trong thời gian 4 ngày, các học viên sẽ  được nghiên cứu, tìm hiểu 7 chuyên đề theo giáo trình của Bộ quốc phòng biên soạn. Trong đó có các chuyên đề như: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách , pháp luật của Nhà nước về QP-AN. Về phát triển KT-XH gắn liền với tăng cường củng cố QP- AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình - bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối Việt Nam; một số luật và pháp lệnh có liên quan…Thông qua việc bồi dưỡng sẽ giúp các học viên nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam và các biện pháp để vận dụng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP- AN tại cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng thế trận Quốc phòng toàn dân, thế trận An ninh nhân dân thành phố ngày càng vững chắc. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ  viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ.

   Đến ngày 15/6/2018, lớp Bồi dưỡng kiến thức QP-AN đợt I sẽ kết thúc. Ngay sau lớp này, Hội đồng Giáo dục QP-AN thành phố sẽ tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QP-AN đợt II cho trên 100 học viên thuộc đối tượng 4 trên địa bàn.

 

Tin, ảnh: Minh Chín - Vũ  Hà