► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội Khuyến học thành phố Yên Bái tổng kết nhiệm vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày xuất bản: 07/02/2018 3:01:00 CH

 Sáng ngày 6/2/2018, Hội Khuyến học thành phố Yên Bái đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố - Chủ tịch Hội khuyến học thành phố; Nguyễn Thị Lan - Phó Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Yên Bái; thành viên BCH Hội khuyến học thành phố; chủ tịch Hội khuyến học các xã, phường.

 

Trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học cho các cá nhân

Trong năm 2017, phong trào khuyến học, khuyến tài ở thành phố phát triển bền vững cả về chiều rộng và chiều sâu. 100% xã, phường đã tổ chức tốt việc đăng ký thu đua, đăng ký gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập. Tổ chức và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành đoàn thể, tuyên truyền đẩy mạnh thi đua khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời. Hiện nay thành phố có gần 32 nghìn hội viên hội khuyến học, sinh hoạt tại 206 chi hội, đạt tỷ lệ 31,38% dân số. 100% chi hội đều có sổ đăng ký gia đình học tập, sổ đăng ký cộng đồng học tập. Công tác xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài được quan tâm thực hiện. Duy trì nuôi lợn khuyến học ở các đơn vị xã, phường. Theo đó đến hết năm quỹ khuyến học của các cấp hội xã, phường đạt trên 1,8 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã trao học bổng, phần thưởng cho các học sinh. Trong năm qua đã có trên 27.200 gia đình đạt gia đình học tập; 63 dòng họ đạt dòng họ học tập; 61 đơn vị đạt danh hiệu đơn vị học tập; 4 xã, phường đạt cộng đồng học tập cấp xã. Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2017, năm 2018 Hội khuyến học thành phố tiếp tục quán triệt cho cán bộ, đảng viên, mọi tầng lớp nhân dân các Chỉ thị,  Nghị quyết của Đảng, Chính  phủ, của tỉnh và thành phố về giáo dục đào tạo, khuyến học, khuyến tài, xay dựng xã hội học tập. Trọng tâm kaf Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 86 của tỉnh; kế hoạch 132 của UBND thành phố về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 trên địa bàn thành phố. Phấn đấu mỗi xã, phường xây dựng từ 5 đến 10 mô hình học tập tiêu biểu.

Tại hội nghị, Hội khuyến học thành phố đã trao quyết định công nhận cộng đồng học tập cho 4 xã, phường. Trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học Việt Nam cho 4 đồng chí; trao bằng khen của TW Hội khuyến học Việt Nam cho 2 tập thể 1 cá nhân; trao giấy khen của Hội khuyến học tỉnh Yên Bái cho 1 tập thể và 2 cá nhân; giấy khen của Hội khuyến học thành phố có 15 tập thể và 16 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập.

Nhân dịp này, Hội khuyến học thành phố đã tổ chức ký giao ước thi đua năm 2018 cho Hội khuyến học các xã, phường.

 

Tin, ảnh: Việt Hà - Thanh Nghị