► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Đoàn công tác của Bộ Tư pháp làm việc với UBND thành phố Yên Bái

Ngày xuất bản: 07/09/2019 9:03:00 CH

 Cùng trong chương trình làm việc tại tỉnh Yên Bái, chiều ngày 6/9/2019, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với UBND thành phố Yên Bái về việc thực hiện công tác theo dõi, thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Yên Bái.

 

Quang cảnh buổi làm việc

Thời gian qua cấp ủy, chính quyền thành phố Yên Bái đã triển khai đồng bộ các quy định theo dõi thi hành pháp luật; việc ban hành các văn bản quy định chi tiết được thực hiện đúng thẩm quyền, tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ. UBND thành phố Yên Bái cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường thực hiện theo dõi và tiến hành kiểm tra việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực. Đồng thời, gắn việc kiểm tra thực hiện nội dung trọng tâm trong lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính với kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã được xác định.

Đối với việc thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022” thành phố Yên Bái đã bám sát mục tiêu của Đề án, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập, lưu trữ dữ liệu về tình hình thi hành pháp luật nói chung và báo cáo tình hình thi hành pháp luật nói riêng. Cùng với đó, tăng cường theo dõi, kiểm tra công tác thi hành pháp luật; đặc biệt là các lĩnh vực trọng tâm, phức tạp; góp phần, từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập trong tổ chức thi hành pháp luật.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã nêu lên những tồn tại, hạn chế như: Việc triển khai thực hiện hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn lúng túng; kinh phí dành cho việc tổ chức triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cũng đã kiến nghị Bộ Tư pháp xây dựng và ban hành chỉ tiêu thống kê quốc gia để làm cơ sở đánh giá tình hình thi hành pháp luật, cơ chế xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong việc xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật sau kiểm tra,…

Đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã ghi nhận những kết quả mà thành phố Yên Bái đạt được trong việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật và giải đáp các thắc mắc của các phòng ban chuyên môn và các địa phương của thành phố Yên Bái. Đoàn cũng cho biết, các kiến nghị của thành phố Yên Bái cũng sẽ được Đoàn tổng hợp và trình lên cấp có thẩm quyền.

 

Lê Hương - Đức Minh (Trung tâm TT&VH thành phố)