► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Xây dựng nông thôn mới nâng cao diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc

Ngày xuất bản: 01/06/2020 8:03:00 SA

 Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của hệ thống chính trị  thành phố cũng như cấp ủy, chính quyền và nhân dân 3 xã Tuy Lộc, Âu Lâu, Minh Bảo trong triển khai xây dựng xã NTM nâng cao. Đến nay, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, cơ sở hạ tầng được kiên cố khang trang, sạch đẹp, đời sống nhân dân được cải thiện rõ nét. Qua thẩm định của thành phố Yên Bái cả 3 xã đã đủ điều kiện đề nghị xét công nhận hoàn thành tiêu chí xã NTM nâng cao và tiếp tục tập trung xây dựng xã NTM kiểu mẫu trong năm 2020.

 

Lãnh đạo xã Tuy Lộc thăm mô hình trồng hoa cây cảnh ở thôn Xuân Lan

Tuy Lộc xã đầu tiên của thành phố Yên Bái được công nhận xã nông thôn mới vào năm 2014. Đây là điều kiện thuận lợi để xã Tuy Lộc tiếp tục tập trung giữ vững và nâng cao các tiêu chí xã nông thôn mới. Đồng thời là tiền đề để xã Tuy Lộc tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy nội lực chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu theo lộ trình đề ra. Để đạt mục tiêu đề ra, xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với nhiềm mô hình kinh tế làm ăn hiệu quả. Đến nay, xã đã triển khai 45 dự án phát triển kinh tế, trong đó duy trì hiệu quả vùng sản xuất chuyên canh rau với diện tích gieo trồng cả năm đạt 153 ha, tổng sản lượng đạt 2.500 tấn/năm; Duy trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm rau an toàn thành phố Yên Bái với  diện tích 4,69ha. Nhiều mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa theo quy mô hộ gia đình cho thu hập từ 200 đến 250 triệu đồng/ hộ/ năm. Qua điều tra, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt trên 54 triệu đồng người/năm, gấp 1,5 lần so với chuẩn nông thôn mới năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,4%. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Tuy Lộc cho biết thêm: Đạt được kết quả trên, bên cạnh sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng chung sức của nhân dân. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã tăng cường chỉ đạo tập trung vào nhóm tiêu chí về sản xuất, thu nhập và hộ nghèo. Đối với tiêu chí về sản xuất, xã đã tập trung triển khai thực hiện các dự án sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời tạo điều kiện cho người dân đổi thửa để hình thành vùng sản xuất rau an toàn và hoa tập trung. Về tiêu chí môi trường xã chỉ đạo các đoàn thể và nhân dân tham gia nhân rộng các tuyến đường hoa để tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp.

Là xã trong lộ trình xây dựng NTM nâng cao, xác định rõ những khó khăn, đồng thời nhận định những tiềm năng của địa phương. Xã Minh Bảo tập trung tuyên truền vận động nhân dân phát triển vùng trồng đào cảnh tập trung tại thôn Trực Bình có quy mô 16.000 cây, với 80 hộ tham gia đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Phát triển vùng trồng chè tập trung theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm chè an toàn có diện tích 22 ha với 21 hộ tham gia và vùng nuôi ong lấy mật với tổng 750 đàn, 25 hộ tham gia. Ngoài khuyến khích nhân dân thay đổi phương thức sản xuất tạo liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Xã đã thành lập 4 hợp tác xã gồm Hợp tác xã Tâm Đức nuôi gà theo tiêu chuẩn VIETGAP với quy mô 10.000 con/lứa; Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Life Green với quy mô 0,5ha nhà lưới trồng rau, dưa hữu cơ; Hợp tác xã Dịch vụ xây dựng Minh Bảo chuyên kinh doanh dịch vụ đổ bê tông, xây dựng tổng hợp; Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Bảo đang thực hiện 02 chuỗi sản xuất chè an toàn và chuỗi nuôi ong lấy mật. Nhờ vậy đã mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho người dân địa phương. Ông Trần Xuân Trường, Thôn Trực Bình, xã Minh Bảo cho hay: Gia đình tôi tham gia HTX nông nghiệp Minh Bảo, phát triển chuỗi nuôi ong lấy mật, tham gia mô hình từ năm 2019 gia đình tôi mới có trên 60 đàn ong, năm nay chúng tôi đã phát triển được 100 đàn. Cùng các thành viên trong HTX trao đổi kinh nghiệm kỹ thuật trong nuôi và lấy mật ong, hiệu quả kinh tế đem lại cao hơn, kinh tế gia đình ngày khấm khá hơn trước rất nhiều.

 

Dây chuyền sản xuất ván bóc từ gỗ rừng trồng của nhân dân xã Minh Bảo

Song song với tập trung cho phát triển kinh tế, huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện tiêu chí về hạ tầng kinh tế xã hội. Xã Minh Bảo còn tập trung các giải pháp để hoàn thiện nhóm tiêu chí về Môi trường. Đến nay, xã có 42% tuyến đường có hệ thống rãnh thoát nước đảm bảo tiêu thoát nước, 100% các tuyến đường không lầy lội, úng ngập khi trời mưa, 60% tuyến đường trục chính trên địa bàn được trồng cây bóng mát và trồng hoa, cây cảnh. Ông Phạm Công Đoàn, Chủ tịch UB MTTQ xã Minh Bảo. Góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong hòan thành tiêu chí xã NTM nâng cao. MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia nhiều hoạt động thiết thực. Thành lập và duy trì 5 mô hình với 28 tổ tự quản về giữ gìn vệ sinh môi trường đường xanh, sạch, đẹp. Nhân rộng các mô hình tuyến đường hoa, đường điện Thắp sáng đường quê… Nhờ đó, cảnh quan ngày khang trang, sạch đẹp, nhân dân phấn khởi chung tay giữ gìn, bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường nông thôn ngày văn minh, hiện đại.      

Xác định mục tiêu cao nhất của xây dựng NTM và NTM nâng cao là cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn. Những năm qua, từ nguồn vốn của Trung ương, tỉnh, nguồn quỹ quốc gia xây dựng NTM, thành phố Yên Bái đã triển khai đầu tư cho các xã xây dựng NTM hàng tỷ đồng xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kinh tế xã hội. Đồng thời khai hỗ trợ các chương trình, dự án phát triển kinh tế về phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Các mô hình phát triển kinh tế theo chuỗi liên kết giá trị. Tính riêng trong năm 2019, đã hỗ trợ 49 dự án phát triển sản xuất nông nghiệp từ nguồn ngân sách thành phố, 12 dự án phát triển sản xuất từ nguồn của tỉnh, 05 dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững từ nguồn vốn của trung ương.  Hiện các dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi hàng hóa, dự án sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị,dự án đa sinh kế đang tiếp tục tập trung triển khai. Qua đó, từng bước hỗ trợ người dân thay đổi phương thức sản xuất theo hướng hàng hóa chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ,  nâng cao giá trị chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh và khả năng tiếp cận thị trường. Đưa thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt gần 40 triệu đồng/người/năm.

Có thể khẳng định chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và xây dựng NTM nâng cao đã làm thay đổi toàn diện khu vực nông thôn, đã và đang tạo nên những vùng quê đáng sống. Đặc biệt, qua xây dựng NTM, vai trò chủ thể của người dân ngày càng được khẳng định, hệ thống chính trị ở nông thôn được tăng cường; quốc phòng và an ninh trật tự được giữ vững. Đến nay, qua thẩm định của thành phố 3 xã Tuy Lộc, Âu Lâu và Minh Bảo đã đủ điều kiện đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Kết quả này, là tiền đề để thành phố Yên Bái tiếp tục tập trung chỉ đạo các xã còn lại hoàn thành xã NTM nâng cao theo lộ trình đề ra. Đồng thời tiếp tục xây dựng xã Tuy Lộc, Âu Lâu hoàn thành xã NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2020.

           

Lê Hương - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)