► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Xã Văn Phú chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu năm 2019

Ngày xuất bản: 03/07/2019 12:28:00 SA

 Vụ Hè Thu năm nay, xã Văn Phú chỉ đạo nhân dân thực hiện cấy ném 30,4 ha lúa vụ Mùa, trong đó lúa lai: 12,1 ha, lúa thuần: 18,3 ha bao gồm các giống lúa Nghi Hương 305, N.ưu 89, TH3-3, Nhị ưu 838; Hương chiêm, Thiên ưu 8, Bắc thơm số 7, BC 15, HT1, TBR225… theo đúng cơ cấu giống và khung lịch thời vụ của phòng Kinh tế thành phố.

 

Nông dân thôn Tiên Phú cày bừa ải đất

Đến nay nhân dân đã làm xong đất, cày ải và cấy ném được 15,7 ha, đạt 51,6%. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, xã Văn Phú đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể như: Tập trung chỉ đạo, huy động nhân dân nạo vét kênh mương nội đồng, sữa chữa các công trình thủy lợi, đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất. Chỉ đạo nhân dân khẩn trương gieo mạ tập trung trong trà II từ ngày 20/6 đến ngày 30/6 để đảm bảo cho việc cấy ném hoàn thành xong trước ngày 15/7.

 

Nông dân thôn Văn Liên cấy ném lúa vụ Hè Thu năm 2019

Bên cạnh đó, xã cũng chỉ đạo nhân dân sản xuất cây rau màu vụ Hè thu đảm bảo đúng thời vụ. Theo kế hoạch sản xuất vụ Hè thu, diện tích rau màu là 6,7 ha, diện tích ngô là 9,5 ha. Dự kiến thực hiện xong trước ngày 30/7.

Với tinh thần chỉ đạo tích cực, khẩn trương và bám sát khung lịch thời vụ sản xuất vụ Hè thu thì chính quyền địa phương và nhân dân xã Văn Phú quyết tâm hoàn thành mục tiêu kế hoạch ở cả 3 mặt: Diện tích, năng suất và sản lượng.

 

Tin, ảnh: Diệu Hằng - Trung tâm DVHTPTNN thành phố