► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Xã Minh Bảo ra mắt Hợp tác xã nông nghiệp Minh Bảo

Ngày xuất bản: 09/10/2018 8:16:00 CH

 Chiều ngày 08/10/2018, xã Minh Bảo thành phố Yên Bái đã tổ chức ra mắt hợp tác xã nông nghiệp xã Minh Bảo.

 

Đại diện phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố trao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho HTX Nông nghiệp Minh Bảo

Hợp tác xã Minh Bảo được thành lập theo quyết định của Liên Minh Hợp tác xã tỉnh từ ngày 26/7/2018, gồm có 10 thành viên. Với vốn điều lệ ban đầu là 1 tỷ đồng. Hợp tác xã nông nghiệp Minh Bảo được thành lập theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, tự chịu trách nhiệm, cùng có lợi, hợp tác và phát triển, trong đó thành viên tự nguyện góp vốn, góp sức, phát huy sức mạnh tập thể, cùng nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở phát huy và khai thác thế mạnh tại địa phương, HTX Minh Bảo tập trung phát triển các ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu như trồng chè, sản xuất chế biến các loại chè đen, chè xanh.  Nuôi ong lấy mật, kinh doanh các sản phẩm ngành ong, cung cấp ong giống và chuyển giao công nghệ. Bán phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mảnh khác… Sự ra đời của HTX nông nghiệp Minh Bảo, góp phần giữ vững và nâng cao tiêu chí  xây dựng NTM trên địa bàn, giúp người dân hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân địa phương.

 Trong năm đầu tiên hoạt động HTX nông nghiệp Minh Bảo tập trung cho hoạt động liên kết các hộ trồng các loại cây chè, nuôi ong mật và kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng các ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh sản xuất, tập hợp thu hút đông đảo thành viên tham gia xây dựng HTX ngày một phát triển.

 

Tin, ảnh: Lê Hương - Thanh Nghị