► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Vận động tiết kiệm làm theo lời Bác ở một tổ chức hội

Ngày xuất bản: 12/06/2019 10:56:00 SA

 Trong những năm qua, Hội LHPN phường Hợp Minh đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mà trọng tâm là chị em đã thực hiện tốt cuộc vận động “Tiết kiệm làm theo lời Bác”, và đã tạo được sức lan tỏa sâu sắc trong các tầng lớp chị em hội viên.

 

Nhờ được vay nguồn vốn tiết kiệm, nhiều hội viên phụ nữ phường Hợp Minh đã đầu tư chăn nuôi, góp phần tăng thu nhập, ổn định đời sống

Để cuộc vận động “Tiết kiệm làm theo lời Bác” đạt hiệu quả, Hội LHPN phường đã tổ chức hội nghị, quán triệt nội dung chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, hướng dẫn xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị số 05 trong đội ngũ cán bộ BCH. Tổ chức cho 250 cán bộ hội viên nòng cốt của các chi hội học tập, quán triệt chỉ thị tại phường. Đồng thời, xây dựng kế hoạch hoạt động toàn khóa thực hiện chỉ thị 05 và triển khai tới 100% hội viên toàn phường qua các buổi sinh hoạt hội. Thông qua việc quán triệt, học tập Chỉ thị số 05, Hội LHPN phường đã triển khai có hiệu quả mô hình “Tiết kiệm 5000 đồng / tháng” và chọn mô hình điểm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua mô hình tiết kiệm, đã vận động được đông đảo cán bộ, hội viên tham gia, qua đó, góp phần hỗ trợ nhiều hội viên phụ nữ nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Qua hơn 6 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Tiết kiệm làm theo lời Bác” và mô hình tiết kiệm 5000 đồng / tháng. Đến nay, Hội LHPN phường Hợp Minh đã thu hút 850 lượt hội viên tham gia, và đã tiết kiệm được trên 100 triệu đồng, giúp cho các hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn được vay, đầu tư phát kiển kinh tế gia đình, vươn lên khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Trong quá trình triển khai thực hiện, Hội LHPN phường luôn đảm bảo tính công khai, minh bạch trong sử dụng quỹ. Hội đã xây dựng quy chế hoạt động và được thảo luận, bàn bạc thống nhất giữa các thành viên tham gia các hoạt động như: Mức tiết kiệm, sử dụng nguồn vốn tiết kiệm đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, thống nhất, nên được chị em đồng tình ủng hộ. Thông qua mô hình tiết kiệm này, đã có nhiều chị em hội viên nghèo được vay nguồn vốn đầu tư phát triển chăn nuôi gà, chăn nuôi lợn, trồng trọt, kinh doanh buôn bán nhỏ, hiện đã có cuộc sống ổn định.

Thông qua thực hiện cuộc vận động “Tiết kiệm làm theo lời Bác” và  mô hình “Tiết kiệm 5.000 đồng / tháng” ở Hội LHPN phường Hợp Minh đã đem lại hiệu quả thiết thực. Từ nguồn vốn này, trong những năm qua, đã giúp cho trên 50 lượt hội viên nghèo được vay, đầu tư phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Đặc biệt, mô hình “Tiết kiệm làm theo lời Bác” của Hội LHPN phường đã được Đảng ủy phường chọn là một trong những mô hình điểm của tỉnh Yên Bái về thực hiện tiết kiệm làm theo lời Bác. Mô hình cũng được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra, đánh giá là mô hình thiết thực trong việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

 

Tin, ảnh: Thu Hồng