► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Vai trò tổ chức Đảng trong xây dựng nông thôn mới

Ngày xuất bản: 08/07/2017 10:35:16 CH

 

 Điều mà nhiều người dễ dàng nhận thấy khi về với các xã nông thôn mới hay đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới của thành phố Yên Bái hôm nay, đó là nhiều tuyến đường giao thông nông thôn đã được bê tông hóa. Nhiều trường học được xây dựng mới khang trang, sạch đẹp, nhiều nhà cao tầng mọc lên. Bộ mặt của những vùng quê nghèo của thành phố trước đây đang dần đổi thay. Đó là kết quả nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng lòng của người dân các xã trong việc thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới thời gian qua.

Lãnh đạo xã Giới Phiên thăm mô hình phát triển kinh tế của người dân

  Được sự giới thiệu, chúng tôi đến thăm mô hình nuôi chim bồ câu Pháp của gia đình anh Phạm Tiến Dũng ở thôn 3, xã Giới Phiên hiện đang trong quá trình được thẩm định hỗ trợ nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong câu chuyện, chúng tôi được biết, vào cuối năm 2016, sau khi học hỏi kinh nghiệm của bạn bè ở trang trại Sơn La, anh Dũng đã bàn với gia đình mạnh dạn vay vốn đầu tư xây dựng 120 m2 chuồng trại, mua 100 đôi chim bồ câu giống về nuôi. Anh Dũng tâm sự: “Đến thời điểm hiện tại, đàn chim của gia đình tôi luân chuyển trên 200 đôi, đã cho nhiều đợt bán chim giống và chim thương phẩm, mang lại thu nhập đáng kể. Tôi dự định sẽ mở rộng chuồng trại và đầu tư quy mô lớn hơn nữa nên rất mong nhận được sự quan tâm về hỗ trợ các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, của Tỉnh và Thành phố để người nông dân chúng tôi yên tâm lao động sản xuất”.

  Gia đình anh Dũng chỉ là một trong số rất nhiều mô hình phát triển kinh tế của xã Giới Phiên khi xã đang trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới của thành phố Yên Bái đã được Tỉnh bổ sung xây dựng nông thôn mới từ năm 2016 và thực hiện xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2016 - 2020. Để xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình, Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới. Bộ máy chỉ đạo, điều hành được kiện toàn từ xã đến thôn nhân dân. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích mạng lại khi địa phương được xây dựng thành đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới. Những vấn đề cấp thiết liên quan đến đời sống người dân nông thôn như điện - đường - trường - trạm và các thiết chế văn hóa khác được cấp ủy đảng, chính quyền xã tập trung giải quyết, làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua tuyên truyền vận động, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đã tự nguyện hiến đất và đóng góp tiền mặt cũng như ngày công lao động để hoàn thành các công trình phúc lợi phục vụ xây dựng nông thôn mới. Ông Vũ Kim Việt - Bí thư Đảng ủy xã Giới Phiên trao đổi: “Theo mục tiêu phấn đấu đến năm 2018, xã Giới Phiên đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, xã đã đạt 14/19 tiêu chí. Trong năm 2017, xã đề ra kế hoạch sẽ đạt thêm 3 tiêu chí trở lên, trong đó phải đạt các tiêu chí Trường học, Văn hóa, Môi trường và an toàn thực phẩm, nâng số tiêu chí đạt lên 17 tiêu chí trở lên. Trước tình hình đó, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy chi bộ các thôn coi trọng việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Phát huy tốt vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể quần chúng, tập hợp, huy động sức dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới”.

  Đối với xã Âu Lâu, khi bước vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đã gặp không ít khó khăn bởi xuất phát điểm về kinh tế- xã hội thấp. Do đó, Cấp ủy, chính quyền xã đã xác định phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy nội lực của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Ông Lê Toàn Thắng - Bí thư Đảng ủy xã Âu Lâu cho biết: “Trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới để đạt hiệu cao nhất, chúng tôi thực hiện phương châm “Lấy kinh tế làm trọng tâm trong tuyên truyền”. Chú trọng phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất cây trồng. Qua đó đã góp phần nâng cao đời sống người dân đúng như mục tiêu của chương trình đã đề ra. Đồng thời tranh thủ các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng nông thôn”. Đến nay, xã Âu Lâu đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới và đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Tỉnh thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian sớm nhất.

  Thực tế cho thấy, cấp ủy từ thành phố đến cơ sở đã có nhiều cách làm sáng tạo, nhiều giải pháp phát huy vị trí, vai trò, trách nhiệm của chi bộ, đảng viên với phương châm “Gần dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và những vấn đề nhân dân quan tâm”. Khi tổ chức thực hiện, gặp khó khăn, vướng mắc, lãnh đạo các địa phương trực tiếp đối thoại với nhân dân, không để phát sinh những bức xúc từ cơ sở. Vì vậy, sau thành công lãnh, chỉ đạo Tuy Lộc, Minh Bảo đạt chuẩn xã nông thôn mới Đảng bộ thành phố chỉ đạo các xã tiếp tục thực hiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đầu tư nâng cấp hoàn thiện cơ sở hạ tầng để nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Giữ gìn ổn định an ninh, chính trị trên địa bàn. Duy trì xã đạt chuẩn nông mới. Và mới đây khi được Tỉnh bổ sung thêm 5 xã Giới Phiên, Tân Thịnh, Văn Tiến, Phúc Lộc và Văn Phú trong lộ trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, Thành phố đã chỉ đạo công tác lập kế hoạch xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới với mục tiêu đến năm 2018 các xã: Phúc Lộc, Giới Phiên, Văn Phú đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2019, xây dựng xã Văn Tiến đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2020 xây dựng xã Tân Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới. Những việc làm thiết thực, cụ thể của các cấp ủy Đảng đã tác động trực tiếp đến người dân, giúp họ nhận thức rõ xây dựng nông thôn mới là phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội mà người thụ hưởng là người dân. Trong phát triển kinh tế, đã từng bước làm thay đổi tư duy, tạo cách làm mới cho người nông dân thực sự chuyên nghiệp trong sản xuất và mang tính bền vững. Có được những kết quả đó phải kể đến vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân thành phố nhất là đối với các xã đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh nội lực để hoàn thành các tiêu chí, từng bước tiến đến đích là xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới.

  Từ đường lối lãnh đạo đúng đắn cùng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân, tin tưởng rằng, các xã được bổ sung xây dựng nông thôn mới của thành phố Yên Bái sớm hoàn thiện các tiêu chí còn lại và về đích xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình từ nay đến năm 2020.  Bài, ảnh: Kim Thúy - Đức Minh