► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 173 của Thành ủy

Ngày xuất bản: 19/02/2020 10:55:00 SA

 Sáng ngày 18/2/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Minh, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Thường trực UBND thành phố đã tổ chức buổi làm việc với các lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố về tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 173, ngày 27/12/2019 của Thành ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

Nhằm cụ thể hóa Kế hoạch hành động số 173 của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 4699, ngày 30/12/2019  về việc giao chỉ tiêu phát triển KT-XH thành phố năm 2020 với những chỉ tiêu cụ thể, sát với tình hình thực tế địa phương và đảm bảo đạt hoặc vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020  đề ra. Về kinh tế, phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp thủy sản đạt 450 tỷ đồng; giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 4.500 tỷ đồng; giá trị ngành sản xuất xây dựng đạt 1.950 tỷ đồng, bằng trên 108% Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XIX đề ra; Giá trị sản phẩm trên một ha diện tích đất canh tác đạt 130 tỷ đồng. Có 3 xã là Âu Lâu, Minh Bảo, Tuy Lộc đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 12.500 tỷ đồng, bằng 122,7%  so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra. Tổng vốn đầu tư và phát triển trên địa bàn đạt 5 nghìn tỷ đồng. Thu ngân sách đạt 507,8 tỷ đồng theo kế hoạch và phấn đấu thu đạt 850 tỷ đồng theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố. Về VH- XH, phấn đấu giải quyết việc làm cho 3.650 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,12%...

Trên cơ sở chỉ tiêu giao, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường xây dựng Kế hoạch phân bổ chi tiết, cụ thể của đơn vị cho từng cá nhân, tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó,  xác định rõ nội dung các nhiệm vụ, giải pháp, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành từng nội dung công việc  từng tháng, quý đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2020. Tuy nhiên qua đánh giá, UBND thành phố cũng yêu cầu ngoài các chỉ tiêu đã xây dựng, các phòng, ban chuyên môn tiếp tục xây dựng một số chỉ tiêu có liên quan giao cho các xã, phường thực hiện. Các xã, phường bám sát 4 tiêu chí như đã thực hiện năm 2019 để tiếp tục xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển KT-XH phù hợp. Trong đó xây dựng thêm các chỉ tiêu như xây dựng tuyến đường điện tháp sáng, tuyến đường văn minh, mở mói và kiên cố hóa đường GTNT, nâng cấp kênh mương nội đồng. Đối với một số chỉ tiêu cơ bản định tính như sản lượng chè búp tươi, diện tích trồng rừng mới, tổng đàn gia súc, gia cầm, số hộ giảm nghèo, thành lập doanh nghiệp phải được xây dựng chi tiết đến từng hộ. Đối với các chỉ tiêu phải gắn liền với các biện pháp, giải pháp thực hiện cụ thể, khả thi. Góp phần cùng thành phố phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu KT-XH theo Kế hoạch hành động số 173 của Thành ủy và thực hiện thắng lợi Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020  đề ra.                                 

 

Minh Chín- Đào Hạnh (Trung tâm TT&VH thành phố)