► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Ủy ban MTTQ thành phố và các xã phường tiếp nhận trên 451 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch

Ngày xuất bản: 14/04/2020 2:59:00 CH

  

 

Tổ nữ doanh nhân phường Đồng Tâm ủng hộ cán bộ, chiến sỹ công an trong công tác phòng chống Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái về ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã phát động cuộc vận động đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, trường học, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố tham gia ủng hộ phòng chống dịch. Mức ủng hộ đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, trường học, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tối thiểu một ngày lương; các hộ tiểu thương với mức 50 nghìn đồng, mỗi hộ gia đình ở các phường tối thiểu 20 nghìn đồng và ở các xã tối thiểu 10 nghìn đồng; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm, con em các dân tộc trong thành phố ủng hộ với tinh thần cao nhất. Các tập thể, cá nhân, đơn vị, tổ chức ủng hộ bằng nhiều hình thức và các kênh khác nhau. Trong đó, từ ngày 3/4/2020 đến nay thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và xã, phường đã tiếp nhận tổng số trên 451.600.000 đồng cùng nhiều hiện vật phục vụ công tác phòng chống dịch. Trong đó, Ủy ban MTTQ thành phố đã tiếp nhận tổng số tiền 131.621.000  đồng của 18 đơn vị ủng hộ. Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 15 các xã, phường đã tiếp nhận ủng hộ gần 320 triệu đồng cùng nhiều hiện vật phục vụ công tác phòng chống dịch như gần 27.500 khẩu trang, 354 chai nước sát khuẩn, 500 bánh xà phòng, 1.121 mũ chắn giọt bắn, 100 hộp sữa đặc, 785 kg gạo… Ngoài ra, nhiều tổ chức, cá nhân đã ủng hộ trực tiếp các cơ quan, đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch  và người nghèo, hộ khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hiện nay, Ủy ban MTTQ các cấp đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống Covid-19 và tiếp nhận sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, thực hiện tiếp nhận, quản lý chặt chẽ các nguồn ủng hộ để sử dụng kịp thời, hiệu quả.

 

Minh Chín -  Trung tâm TT&VH thành phố