► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tuy Lộc tăng cường chỉ đạo thực hiện sản xuất vụ Đông năm 2020

Ngày xuất bản: 09/10/2020 10:14:00 SA

 Vụ Đông là vụ sản xuất hàng hóa quan trọng với các sản phẩm đa dạng, thị trường tiêu thụ rộng, ổn định và mang lại thu nhập cao cho người dân. Đặc biệt trong bối cảnh tác động của dịch bệnh Covid, thắng lợi trong sản xuất vụ Đông năm 2020 có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu của xã.

 

Nông dân tập trung thu hoạch lúa Mùa

Để đạt được mục tiêu đó, UBND xã phấn đấu vụ Đông năm 2020 đạt diện tích 144,5 ha. Trong đó: cây rau các loại là 120 ha, cây ngô 23 ha, khoai lang 1,5 ha, ưu tiên phát triển cây trồng có giá trị kinh tế cao, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm.

 

Nông dân thôn Minh Long làm đất trồng bắp cải sớm

Có sự tập trung chỉ đạo của UBND xã, nhân dân tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi thu hoạch sớm và gọn diện tích lúa Mùa đã chín theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, vừa tránh thiệt hại do mưa bão, vừa sớm giải phóng đất để trồng cây vụ Đông. Diện tích ngô đông của xã tăng 8ha so với cùng kỳ những năm trước.

 

Hộ dân tập trung trồng rau vụ Đông

Cùng với đó, cán bộ của Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp thành phố bám sát khung thời vụ và diễn biến thời tiết thực tế hướng dẫn nhân dân làm đất, gieo trồng cây vụ đông đảm bảo thời vụ, tăng cường hướng dẫn phương thức trồng xen, trồng gối, hướng dẫn các hộ dân làm phương pháp ngô bầu để đảm bảo khung lịch thời vụ.

 

Hộ dân thôn Minh Long xới cỏ, bón phân cho ngô đông

Với mục tiêu được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2020, các đoàn thể chính trị cùng vào cuộc thường xuyên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ phát triển nông nghiệp thành phố thường xuyên sâu sát, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và thông báo tình hình sâu bệnh kịp thời cho người dân biết để phun phòng trừ và bảo vệ hiệu quả, nhằm nâng cao năng suất sản lượng trên đơn vị diện tích.

 

Phương Yên - TTDVHTPTNN thành phố