► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Trung tâm Y tế thành phố triển khai công tác năm 2020

Ngày xuất bản: 13/01/2020 4:17:00 CH

 Trung tâm Y tế thành phố vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

 

Hội nghị tổng kết công tác Y tế năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

 

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc

Trong năm 2019, Trung tâm Y tế thành phố đã chú trọng cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình khám bệnh, chuyển tuyến, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Trung tâm đã tăng cường đầu tư mua sắm máy móc hiện đại nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Trong năm đã thực hiện khám bệnh cho gần 130 nghìn lượt người, đạt 117,7%, điều trị ngoại trú trên 10 nghìn lượt người, điều trị nội trú trên 11 nghìn lượt người, đạt 122% kế hoạch. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai hiệu quả, 100% trẻ  dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ 8 loại vắc xin, tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 97,8%, bằng 103,4% KH, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 0,85%, đến nay 17/17 xã, phường của thành phố đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác phòng, chống HIV/AIDS, chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống suy dinh dưỡng, công tác dự phòng được tập trung triển khai hiệu quả, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Năm 2020, Trung tâm y tế thành phố Yên Bái tập trung thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, và các chương trinh mục tiêu quốc gia về y tế. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt công tác chỉ đạo tuyến đối với các trạm y tế xã, phường. Phấn đấu công suất sử dụng giường bệnh đạt 100%, thực hiện khám bệnh cho trên 130 nghìn lượt người. Điều trị  nội trú và ngoại trú cho gần 22 nghìn lượt người, duy trì 17/17 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, phấn đấu tỷ lệ trẻ em duới 5 tuổi suy dinh dưỡng, giảm còn 5,3%. Triển khai tốt việc lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân trên địa bàn thành phố, đồng thời tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình. Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố. Thực hiện tốt các chỉ tiêu về tiêm chủng mở rộng, tăng cường hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe sâu rộng trong cộng đồng. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc, sức khỏe cho nhân dân địa phương.

Dịp này, Sở Y tế, Trung tâm Y tế thành phố đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác y tế năm 2019. Đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2020.

 

Lê Hương - Đức Minh (Trung tâm TT&VH thành phố)