► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Triển khai công tác chống thất thu đối với cá nhân kinh doanh

Ngày xuất bản: 23/07/2019 4:37:00 CH

Chi cục thuế thành phố đã tổ chức tổ chức Hội nghị triển khai công tác chống thất thu đối với cá nhân kinh doanh trên địa bàn. Tham dự Hội nghị có trên 100 đại biểu là lãnh đạo UBND các xã, phường; các thành viên của tổ chống thất thu tại các xã, phường; Đội trưởng, cán bộ, công chức theo dõi hộ kinh doanh tại các Đội thuế liên phường xã; cán bộ Đội Kê khai nghiệp vụ dự toán thuộc Chi cục Thuế thành phố.

 

Đại biểu phường Nguyễn Thái Học phát biểu ý kiến

Công tác quản  lý hộ kinh doanh những năm qua trên địa bàn thành phố Yên Bái đã đạt được kết quả nhất định. Kết quả thu từ loại hình cá nhân kinh doanh luôn tăng trưởng. Tuy nhiên, trên thực tế số thu ngân sách từ khối hộ kinh doanh trên địa bàn vẫn chưa đạt so với yêu cầu đề ra, vẫn còn tình trạng thất thu về diện hộ, kê khai doanh thu chưa sát với thực tế. Trong tổng số các hộ kinh doanh thì có tới 2.440 hộ đang thuộc diện có doanh thu dưới 100 triệu / năm chưa phải nộp thuế. Trước thực trạng trên thành phố đã giao chỉ tiêu là đến ngày 31/8/2019 phải đưa 40% số hộ miễn thuế vào quản lý thu thuế trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của Luật quản Lý Thuế. Theo đó, Chi cục thuế thành phố đã phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Thành lập Tổ hỗ trợ để kịp thời hỗ trợ về chính sách cho các địa bàn trong công tác xử lý về mặt nghiệp vụ theo quy định của Luật quản lý Thuế. Giao cho Các đội thuế liên xã, phường tham mưu  Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, số hộ phải kiểm tra theo từng địa bàn...

Sau hội nghị này Chi cục thuế thành phố thực hiện kết xuất danh sách cá nhân theo từng địa bàn và theo ngành nghề, mức dự kiến doanh thu tối thiểu để đạt ngưỡng thu thuế cung cấp cho các xã,phường xong trước ngày 25/7/2019. Các địa phương tổ chức tuyên truyền, giải thích trước khi tiến hành kiểm tra để tạo sự đồng thuận của người nộp thuế .Trước mắt, tập trung vào các hộ bán hàng ăn sáng, kinh doanh thương nghiệp bán lẻ, phòng khám ngoài giờ. Quá trình tổ chức thực hiện nhằm nắm bắt doanh thu thực tế bình quân/ngày, chi phí tối thiểu của hộ kinh doanh hoặc so sánh hộ kinh doanh có cùng quy mô, ngành hàng, địa bàn để xác định mức doanh thu thực tế. Trên cơ sở khảo sát doanh thu, chi cục thuế sẽ thực hiện các bước theo quy định để đưa vào quản lý. Phấn đấu đến hết tháng 8/2019 sẽ đưa 40% số hộ miễn thuế vào quản lý thu thuế nhằm tăng thu cho ngân sách.

                                                               

Tin, ảnh: Minh Chín - Thanh Nghị