► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Trên 300 hộ tham gia hội nghị tập huấn về biện pháp phòng, bệnh cho đàn vật nuôi

Ngày xuất bản: 09/12/2019 8:22:00 CH

  Căn cứ Kế hoạch số 250/KH-UBND, ngày 24/10/2019 của UBND thành phố về việc tổ chức Hội nghị tập huấn về  biện pháp phòng, chống đói rét, kỹ thuật phòng trị bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp chăn nuôi trong vùng dịch, chăn nuôi an toàn sinh học cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố. Đồng thời thực hiện phương án sản xuất chăn nuôi lợn những tháng cuối năm 2019 đầu năm 2020, công tác khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi của Sở nông nghiệp và phát  triển nông thôn. Phòng Kinh tế thành phố vừa phối hợp tổ chức Hội nghị Hội nghị tập huấn về  biện pháp phòng, chống đói rét, kỹ thuật phòng trị bệnh cho đàn gia súc, gia cầm cho trên 300 hộ chăn nuôi trên địa bàn 6 xã, phường.

 

Cán bộ Trung tâm dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp thành phố hướng dẫn nhân dân các nội dung tập huấn

Tại hội nghị tập huấn, cán bộ Trung tâm dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp thành phố đã hướng dẫn các biện pháp phòng, chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm. Biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng, kỹ thuật che chắn chuồng nuôi. Công tác vệ sinh phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Những nhận biết và các biện pháp phòng bệnh dịch tả lợn Châu phi, đường truyền lây Virút dịch tả lợn Châu Phi. Các giải pháp tái đàn và chăn nuôi trong vùng an toàn, vùng dịch được khống chế… Việc tổ chức tập huấn hướng dẫn về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi là rất cần thiết, khi mà bệnh dịch tả lợn Châu phi vẫn có những diễn biến khó lường.

Qua tập huấn giúp các hộ chăn nuôi nắm bắt đầy đủ các biện pháp kỹ thuật áp dụng vào chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời thực hiện tốt các giải pháp tái đàn và chăn nuôi trong vùng an toàn, vùng dịch được khống chế theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, không tái đàn ồ ạt, dẫn đến phát sinh lây lan dịch bệnh.

 

Mai Linh - Minh Văn