► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tổng kết công tác Quân sự - Quốc phòng và Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm 2019

Ngày xuất bản: 09/01/2020 5:08:00 CH

 Chiều ngày 08/01/2020, UBND thành phố Yên Bái đã  tổ chức Hội nghị  Quân sự - Quốc phòng và Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP-AN thành phố chủ trì hội nghị.

 

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Giáo dục quốc phòng - an ninh được khen thưởng

Trong năm 2019, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Yên Bái đã thường xuyên chỉ đạo, quán triệt sâu sắc các chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ QS- QP; kịp thời đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng KVPT vững chắc. Chỉ đạo 08 cơ sở xã, phường tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ và 1 xã diễn tập UPLB-KCN đạt loại giỏi; thành phố diễn tập KVPT đạt loại xuất sắc. Tiến hành huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo 100% nội dung chương trình, thời gian và kế hoạch. Ban CHQS thành phố thường xuyên duy trì nghiêm chế độ nắm, quản lý, báo cáo quân số, vũ khí trang thiết bị, sắp xếp biên chế cơ quan đơn vị theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chỉ đạo khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ đạt 100 chỉ tiêu. Công tác đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội, dân vận được triển khai thực hiện có hiệu quả. LLVT thành phố đã huy động trên 565 ngày công trực tiếp tham gia giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới, phát động Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” gắn với hoạt động “Ngày thứ bảy cùng dân” trên địa bàn xã Âu Lâu …

Năm 2019, công tác giáo dục QP-AN đã được Hội đồng giáo dục QP-AN thành phố tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quan điểm đường lối của Đảng về quốc phòng an ninh đến toàn dân. Theo đó đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP- AN cho 215 đối tượng 4; 80 người là đối tượng 3 và các chức sắc, chức việc tôn giáo. Công tác giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên được chú trọng. Thông qua thực hiện công tác giáo dục QP-AN đã làm chuyển biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở các địa phương và các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh.

Tại hội nghị , các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được cũng như nguyên nhân dẫn đến những mặt còn tồn tại và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong công tác QS-QP và giáo dục  QP-AN  năm 2020. Trong đó, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, LLVT và nhân dân. Thường xuyên điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến phòng thủ từ thành phố đến cơ sở theo quy định. Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị địa bàn; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai và luyện tập các phương án để bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Nhân dịp này, UBND thành phố đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục QP-AN và 7 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác QS-QP năm 2019.

 

Minh Chín - Thanh Nghị (Trung tâm TT&VH thành phố)