► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 6

Ngày xuất bản: 06/01/2018 11:54:00 SA

 Ngày 05/01/2018, Tòa án nhân dân thành phố cùng với Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng. Đ/c Vũ Đình Bế - Ủy viên BTV,trưởng ban tuyên giáo thành ủy trực tiếp truyền đạt những nội dung quan trọng của nghị quyết.

 

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã được quán triệt 4 Nghị quyết Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”. 4 nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Ngay sau khi kết thúc hội nghị các đồng chí Đảng viên, cán bộ Tòa án nhân dân thành phố cùng với Viện kiểm sát nhân dân thành phố sẽ có bài thu hoạch về những vấn đề nhận thức, học tập được từ tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị TW6 và những nội dung được nghe truyền đạt, trao đổi trực tiếp tại Hội nghị, có kế hoạch triển khai cụ thể tới từng đảng viên nơi công tác và thực hiện tại đơn vị.

 

Tin, ảnh:  Đức Minh