► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tổ chức kiểm tra xây dựng hệ thống văn kiện Diễn tập KVPT năm 2019

Ngày xuất bản: 17/07/2019 7:37:00 SA

  Tiểu ban văn kiện diễn tập KVPT thành phố Yên Bái năm 2019 vừa tổ chức kiểm tra công tác xây dựng hệ thống văn kiện Diễn tập KVPT của các ban, ngành, đoàn thể trong khungB diễn tập của thành phố.

 

Quang cảnh cuộc kiểm tra

Cuộc diễn tập KVPT thành phố Yên Bái năm 2019 có đề mục: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, theo kế hoạch, cuộc diễn tập được tổ chức theo 3 giai đoạn. Trên cơ sở ý định diễn tập và nhiệm vụ được giao, BCĐ thành phố đã tổ chức hướng dẫn xây dựng phương án, nội dung văn kiện cho các ban, ngành, đoàn thể trong khung B diễn tập thành phố. Theo đó, thành phố có 24 đơn vị khối chính quyền, 12 đơn vị khối Đảng, đoàn thể và 1 đơn vị phường Hợp Minh tham gia khung B diễn tập. Qua kiểm tra bước I, cơ quan thường trực BCĐ diễn tập thành phố đã đánh giá, các ban, ngành, đoàn thể trong khung B diễn tập bước đầu đã xây dựng phương án, các văn kiện đảm bảo về thời gian và bám sát các tài liệu hướng dẫn của Bộ và của quân khu về diễn tập KVPT các cấp cũng như nghị định 02 của Chính phủ chi tiết về thiết quân luật giới nghiêm. Tuy nhiên, để đạt yêu cầu của bước II, Tiểu ban xây dựng văn kiện diễn tập thành phố đã yêu cầu các đơn vị trong khung diễn tập tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống phương án, văn kiện diễn tập đảm bảo sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương theo hướng nâng cao trình độ và vai trò trách nhiệm của khung diễn tập. Dự kiến, ngay sau khi hoàn thiện hệ thống văn kiện diễn tập, thành phố sẽ tổ chức luyện tập, diễn tập khung B theo đúng nội dung, chương trình của Ban Chỉ đạo; cơ quan thường trực diễn tập khung A cũng sẽ tổ chức luyện tập chuyển trạng thái để cuộc diễn tập KVPT thành phố năm 2019 đạt kết quả cao nhất.

                                                                      

Tin, ảnh: Minh Chín - Thanh Nghị