► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buôc để thực hiện dự án các xuất tuyến trạm biến áp 110KV Yên Bái 2

Ngày xuất bản: 14/11/2019 1:53:00 CH

 Sáng 14/11/2019, Thành phố Yên Bái tiến hành tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với các hộ gia đình: ông An Xuân Trường, bà Đào Thị Thái, ông Nguyễn Văn Khanh, ông Đặng Tiến Lượng và ông Nguyễn Văn Thăng có đất thu hồi tại thôn Bình Lục xã Văn Tiến.

 

Qua đó, Ban thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 5 hộ gia đình trên để thực hiện dự án các xuất tuyến trạm biến áp 110KV Yên Bái 2. Mặc dù, trước và sau khi ban hành các quyết định thành phố và UBND xã Văn Tiến đã tích cực tuyên truyền vận động nhiều lần với mong muốn người dân hiểu rõ bản chất vấn đề, chấp hành tốt chủ trương của Nhà nước xong các gia đình trên vẫn không chấp hành.

 

Do vậy, để đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ, thành phố Yên Bái và UBND xã Văn Tiến tập trung lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc các công trình xây dựng, cây cối hoa màu… nằm trên hành lang tuyến đường điện và chân cột điện, để tiến tới thu hồi đất của các hộ gia đình trên theo quy định của pháp luật phục vụ thực hiện Dự án Các xuất tuyến trạm 110kv Yên Bái 2 theo kế hoạch.

 

Đào Hạnh - Đức Minh (Trung tâm TT&VH thành phố)