► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tiếp xúc cử tri Hội đồng nhân dân 2 cấp tại xã Giới Phiên

Ngày xuất bản: 11/11/2019 5:03:00 CH

 Trong chương trình tiếp xúc cử tri của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 11/11/2019, tại Hội trường nhà Văn hóa xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái đã tổ chức tiếp xúc cử tri HĐND 2 cấp. Tại buổi tiếp xúc cử tri có các ông, bà là Đại biểu HĐND thành phố Yên Bái và đại diện MTTQ thành phố; các đồng chí đại biểu HĐND thành phố được bầu trên địa bàn xã và các đồng chí đồng chí lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thành phố và hơn 30 đại biểu đại diện cho cử tri của xã tham dự.

 

Tiếp xúc cử tri HĐND 2 cấp tại xã Giới Phiên

Tại hội buổi tiếp xúc, sau khi nghe báo cáo kết quả phát triển KT-XH 10 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 2 tháng cuối năm 2019 của xã; thông báo kết quả phát triển KT-XH 10 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH những tháng cuối năm của thành phố.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở đại diện các cử tri tham dự hội nghị đã có 7 ý kiến kiến nghị với HĐND các cấp như: Nên công khai các quy hoạch trên địa bàn xã để người dân được biết tránh tình trạng không biết đất mình ở có xây dựng, trồng trọt được không; Nhiều công trình xây dựng kéo dài (Quốc lộ 32C, hơn 10 năm), nhà cửa xuống cấp, dột mục không dám sửa chữa, việc đi lại, làm ăn của người dân khó khăn;  Công trình thi công làm hỏng hệ thống mương cung cấp nước cho ruộng cấy của nhân dân, có công trình hơn 2 năm xong rồi mà dân vẫn không cấy hái được…

Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được HĐND các cấp tiếp thu và trả lời trực tiếp theo thẩm quyền, còn những nội dung mà cử tri kiến nghị chưa được trả lời tại hội nghị TT UBMTTQ xã xẽ tổng hợp đầy đủ để báo cáo trình HĐND cấp trên xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và trả lời cử tri tại kỳ họp gần nhất.

 

Đào Hạnh - Trung tâm TT&VH thành phố