► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tích cực phòng trừ sâu, bệnh hại lúa đông xuân cuối vụ

Ngày xuất bản: 24/04/2019 2:10:00 CH

 Hiện nay cây lúa vụ đông xuân 2018-2019 đang trong giai đoạn từ trỗ bông đến vào chắc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết nên tình hình sâu, bệnh hại trên cây lúa đang phát sinh gây hại mạnh, đặc biệt rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân 2 chấm, bệnh khô vằn…. Để chủ động bảo vệ cây lúa cũng như đảm bảo thắng lợi sản xuất vụ đông xuân, các hộ nông dân cần tích cực thăm đồng, phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu, bệnh hại.

 

Cán bộ Trung tâm dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp thành phố kiểm tra sâu bệnh hại trên cây lúa đông xuân

Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng: Gây hại mạnh ở thời điểm giữa đến cuối tháng 4, trong điều kiện nhiệt độ cao, ẩm độ cao có nguy cơ bùng phát gây cháy rầy cuối vụ. Cần thăm đồng thường xuyên và khi kiểm tra phải lội vào giữa ruộng để quan sát kỹ gốc, thân lá lúa để phát hiện kịp thời, tiến hành phun thuốc khi rầy tuổi còn nhỏ (Tuổi 1,2). Những diện tích đã nhiễm rầy tiến hành sử dụng một trong các loại thuốc nội hấp như: Actara 25 WG; Admite 50EC; Anvado 100WP; God 550 EC…(Khi phun không cần rẽ hàng lúa thành từng luống nhỏ),

 Nếu sử dụng các loại thuốc tiếp xúc (Bassa 50 EC; Bassan 50 EC..) trước khi phun cần rẽ lúa thành từng luống nhỏ 4-5 hàng lúa. Hoặc có thể hỗn hợp thuốc nội hấp + thuốc tiếp xúc khi phun không phải rẽ lúa thành từng luống nhỏ.

Đối với sâu đục thân 2 chấm: Sâu trưởng thành lứa 2 vũ hóa rải rác khoảng cuối tháng 4, rộ đầu tháng 5. Sâu non gây bông bạc trên lúa từ cuối tháng 4 đầu tháng 5 trên tất cả các giống.

Biện pháp phòng trừ: Giữ mực nước trong ruộng từ 3 - 5 cm. Bón phân cân đối hợp lý, cắt dảnh héo. Khi mật độ sâu cao sử dụng một trong các loại thuốc sau: Gà nòi 95 SP; Regent 80 WP; Siêu sao 40 EC; Siêulitox 250 EC…

Đối với bệnh khô vằn: Cao điểm của bệnh gây hại trên cây lúa ở giai đoạn làm đòng - trỗ bông - chắc xanh. Bệnh hại nặng trên các giống xong hại mạnh trên giống lúa thuần chất lượng cao, những ruộng bón nhiều đạm, cấy dày, cấy nhiều dảnh.

Biện pháp phòng trừ: Bón phân cân đối hợp lý, không bón thúc đạm muộn, bón lai rai. Khi bệnh xuất hiện ngừng bón đạm và phân bón lá. Khi bệnh xuất hiện sử dụng một trong các loại thuốc: An Vil 5 SC;  Validacin 3 SL, 5 SL; Valivithaco 5 L; Tilcali Super 300 EC…

Cần lưu ý: trước khi phun thuốc tiến hành vơ bớt lá bệnh, những diện tích nặng cần phun 2 - 3 lần, mỗi lần cách nhau 5 - 7 ngày.

 

Tin, ảnh: Diệu Hằng - Trung tâm DVHTPTNN thành phố