► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX

Ngày xuất bản: 30/04/2020 1:15:00 CH

 Cùng với việc quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Đảng bộ thành phố đã bám sát, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hiện tiến độ thực hiện và các nội dung công việc cơ bản đảm bảo theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Toàn cảnh đại hội đại biểu Đảng bộ phường Minh Tân nhiệm kỳ 2020-2025

Xác định đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ thành phố trong năm 2020 nên hiện nay công tác chuẩn bị đã được Thành ủy triển khai tích cực theo tinh thần Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 145 ngày 2/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, Đảng bộ thành phố đã xây dựng kế hoạch số 150 ngày 12/7/2019 triển khai thực hiện đại hội đảng bộ các cấp. Tập trung chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện và triển khai tổ chức đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở nhằm đảm bảo việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp diễn ra đúng tiến độ và quy định. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Báo cáo chính trị đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020; các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải mang tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Theo dự kiến, Thành ủy tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội xong trong tháng 4/2020. Nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 hiện nay, Đảng bộ thành phố đang tăng cường thực hiện nghiêm nội dung các văn bản, hướng dẫn chỉ đạo của Tỉnh ủy về tuyên truyền trước, trong và sau đại hội kết hợp tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên các phương tiện. Đồng thời, tích cực chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở chưa tổ chức đại hội theo kế hoạch, tiếp tục chuẩn bị các bước trong lúc hoãn đại hội. Bởi đây cũng là điều kiện để các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng về văn kiện và nhân sự một cách cẩn trọng và sáng tạo hơn để khi hết dịch, có điều kiện là tổ chức Đại hội theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Một trong nhiệm vụ đang được Đảng bộ thành phố tập trung là lấy ý kiến tham gia của đảng viên vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ thành phố. Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng vì báo cáo chính trị của đại hội là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo và phương hướng, mục tiêu phát triển của địa phương. Quá trình tổ chức lấy ý kiến của đảng viên ở cơ sở sẽ giúp Đảng bộ thành phố tiếp thu được những ý kiến trách nhiệm, tâm huyết để hoàn thiện nội dung văn kiện đảm bảo sát với tình hình thực tế, góp phần giải quyết những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến việc cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Qua đó, sẽ củng cố niềm tin của đảng viên đối với sự lãnh đạo của Đảng, tạo không khí thi đua sôi nổi của toàn thể đảng viên, nhân dân hướng về đại hội.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu an Chấp hành khóa mới tại Đại hội Chi bộ Trung tâm dịch vụ, hỗ trợ nông nghiệp thành phố

Đến nay, công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 ở Đảng bộ thành phố Yên Bái đang được triển khai đúng quy trình. Trong kế hoạch Đảng bộ thành phố phấn đấu nhiệm kỳ 2020-2025, đạt tỷ lệ cấp ủy viên là nữ từ 15% trở lên; tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi đạt từ 10% trở lên. Các cấp ủy cơ sở cũng đã chủ động cụ thể hóa kế hoạch của đảng các cấp, đáp ứng yêu cầu về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 có 100% bí thư và chủ tịch UBND xã, phường của thành phố không phải là người địa phương. Về công tác nhân sự, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ thành phố đã hoàn thiện đề án nhân sự đảm bảo số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Tiểu ban nhân sự đại hội đã tham mưu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện đầy đủ các bước quy trình xây dựng phương án số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đối với kế hoạch bảo vệ Đại hội trước, trong và sau khi diễn ra đại hội tập trung chỉ đạo giải quyết và xử lý dứt điểm những hạn chế, những vụ việc còn tồn đọng, có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự nhất là những mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và các địa điểm tổ chức đại hội.

Trước mắt, Đảng bộ thành phố quán triệt thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, hoàn thành kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2015-2020; Tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Thường xuyên kiểm tra vệ sinh môi trường và tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về các nguy cơ của dịch bệnh. Đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để khi hết dịch, có điều kiện tiếp tục chỉ đạo tổ chức Đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

 

Kim Thúy - Trung tâm TT&VH thành phố