► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thu ngân sách ở thành phố còn nhiều khó khăn

Ngày xuất bản: 24/09/2019 3:46:00 CH

 Bước vào thực hiện công tác thu ngân sách trên địa bàn năm 2019, thành phố Yên Bái phải đối mặt với  không ít khó khăn. Trong khi đó, chỉ tiêu pháp lệnh 525 tỷ đồng, thành phố phấn đấu thu 600 tỷ đồng tiền ngân sách trong năm nay. Trong đó số thu các khoản thuế và phí trên 400 tỷ đồng, thu tiền giao đất 187 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ nặng nề trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn như hiện nay.          

 

Cán bộ Chi cục thuế thành phố Yên Bái hướng dẫn hộ kinh doanh phường Nguyễn Phúc các nội dung quy định mới liên quan đến chính sách thuế

Ông Phạm Thanh Hải - Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Yên Bái cho biết: Với nhiệm vụ là đơn vị trực tiếp thực hiện công tác thu ngân sách, ngay từ đầu năm Chi cục thuế thành phố Yên Bái đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra các biện pháp trong công tác thu. Đặc biệt là đối với các sắc thuế chiếm tỷ lệ cao trong chỉ tiêu  giao. Mặt khác, chi cục thuế thành phố  cũng  chủ động triển khai các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt các quy trình quản lý thuế của ngành ngay từ đầu năm  đối với tất cả các nguồn thu từ khu vực kinh tế NQD, các khoản thu từ đất, phí và lệ phí và các nguồn thu khác. Phối hợp với các ngành, các cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp và các hộ sản xuất kinh doanh chấp hành nghiêm chỉnh chính sách thuế và cùng tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thu nộp thuế. Đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn và hướng dẫn các doanh nghiệp về các chính sách mới của Chính phủ. Tập trung cải cách thủ tục  hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Tuy nhiên, đến hết tháng 8/2019, số thu ngân sách trên địa bàn thành phố mới đạt gần 287 tỷ đồng, bằng 57% kế hoạch tỉnh giao và bằng 49% kế hoạch thành phố phấn đấu. So với cùng kỳ năm trước đạt 110%. Đối với các đơn vị xã, phường đến nay có 13/17 xã, phường có tỷ lệ thu đạt từ 65% KH năm trở lên, trong đó xã Tuy Lộc, phường Nam Cường  đã hoàn thành 109% KH năm. Nhiều phường, xã có số thu lớn như phường Đồng Tâm  đến hết tháng 8, số thu đạt 14 tỷ đồng.Theo ông Đào Trọng Vương - Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm thì trong số các xã, phường trong thành phố, năm 2019  phường Đồng Tâm được giao kế hoạch thu ngân sách lớn nhất với 20 tỷ 600 triệu đồng. Trong đó, nguồn thu từ thuế và phí các loại 14 tỷ đồng; thu tiền giao đất 6,7 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền phường Đồng Tâm  đã tập trung chỉ đạo, phối hợp với đội thuế phụ trách địa bàn áp dụng có hiệu quả các biện pháp trong công tác thu. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, truy thu thuế bao thầu, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang xây dựng. Quản lý, điều chỉnh kịp thời  doanh thu tính thuế và đôn đốc thu đối với các hộ sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn.

Bên cạnh đó, số thu trên lĩnh vực NQD ở thành phố hiện nay mới đạt trên 77 tỷ đồng, bằng 50% KH tỉnh giao và bằng 47% KH thành phố phấn đấu. Nguyên nhân là do phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô kinh doanh nhỏ phụ thuộc phần lớn vào các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực XDCB. Năm 2019 số doanh nghiệp mới thành lập có vốn điều lệ dưới 20 tỷ đồng giao cho thành phố quản lý và hưởng số thu từ đầu năm đến nay75 đơn vị nhưng không phát sinh số thuế phải nộp, số doanh nghiệp giải thể, bỏ địa chỉ kinh doanh 66 đơn vị. Một số hạng mục công trình và giải ngân thanh toán vốn XDCB chậm làm giảm doanh thu và số thuế phát sinh của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực XDCB. Kéo theo số thuế nợ đọng trên 71 tỷ đồng, trong đó nợ khó thu trên 57 tỷ đồng. Đối với khối hộ kinh doanh đến thời điểm này thành phố quản lý gần 4.500 hộ, trong đó hộ thuộc diện nộp thuế gần 2 nghìn hộ; hộ thuộc diện không phải nộp thuế  trên 2.500 hộ, còn lại trên 400 hộ cho thuê nhà, nộp thuế bao thầu xây dựng theo từng lần phát sinh. Tuy nhiên trên thực tế,  nhiều doanh nghiệp, tổ chức, các nhân kinh doanh cũng đã chủ động trong duy trì, phát triển SXKD, tự giác chấp hành tốt chính sách thuế của nhà nước. Điển hình như cơ sở sản xuất ống nhựa Trường Phương ở tổ 6 phường Hợp Minh của ông Vũ XuânTrường với  dây chuyền sản xuất ống nhựa với công suất 500 tấn sản phẩm, doanh thu 12 tỷ đồng/ năm, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Để tăng thu cho ngân sách, Chi cục thuế và các ngành chuyên môn của thành phố tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp. Trong đó ngành thuế tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra,  khai thác các nguồn thu. Từ đầu năm đến nay Chi cục đã kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với 51 đơn vị, truy thu và xử phạt với số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Số thuế giảm khấu trừ gần 11 tỷ đồng. Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý nợ thuế theo luật quản lý thuế và giao cho từng cán bộ đôn đốc và thực hiện phát hành 100% thông báo nợ theo quy định. Đồng thời, tham mưu với thành phố thành lập Tổ quản lý chống thất thu đối với hoạt động xây lắp, đầu tư XDCB vãng lai trên địa bàn. Qua công tác phân tích hồ sơ kê khai đối với 20 doanh nghiệp đã yêu cầu doanh nghiệp giải trình và kê khai bổ sung 353 triệu đồng tiền thuế; thu ngân sách đối với hoạt động XDCB vãng lai trên địa bàn trên 5,4 tỷ đồng bao gồm thuế GTGT và phí BVMT. Đồng thời, triển khai thực hiện chống thất thu đối với hộ khoán về doanh thu, diện hộ, hộ kinh doanh không thuộc diện nộp thuế sang diện nộp thuế. Theo đó, trong tổng số 200 hộ mới ra kinh doanh thì có 133 hộ kinh doanh thuộc diện nộp thuế với số thuế phát sinh trên 100 triệu đồng; thực hiện điều chỉnh doanh thu tính thuế đối với 27 hộ với số thuế tăng trên 11 triệu đồng/tháng.                 

Từ nay đến cuối năm, nhiệm vụ thu ngân sách của thành phố Yên Bái còn hết sức nặng nề, nhất là trên lĩnh vực thu NQD. Bởi doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn. Giải pháp cơ bản của thành phố trong lĩnh vực này vẫn là tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế và đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính về thuế. Tăng cường công tác chống thất thu NQD. Phát hiện và xử lý nghiêm những cơ sở có dấu hiệu gian lận, trốn thuế. Phối hợp đẩy nhanh thực hiện các quỹ đất dân cư theo kế hoạch; khai thác triệt để các nguồn thu trên địa bàn. Nâng cao chất lượng quản lý khai thuế, nộp thuế theo phương pháp điện tử. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu ngân sách ở địa phương.

                                                          

Minh Chín - Thanh Nghị (Trung tâm TT&VH thành phố)